Preoperatieve polikliniek

Foto van OK-complex

Als u in aanmerking komt voor een operatie of een onderzoek waarbij u anesthesie (narcose of plaatselijke verdoving) krijgt, bezoekt u enige tijd voor uw opname de preoperatieve polikliniek.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Bereikbaar ma-vr van 08.15-16.15 uur
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.
Route: poli 22, begane grond
Bereikbaar ma-vr van 8.30-17.00 uur
Route: Locatie 48, eerste etage

Over de afdeling

In Hoorn  kunt u dit meteen na het polibezoek van uw behandelend specialist doen tijdens het inloopspreekuur, zodat u in één keer klaar bent. Houd er wel rekening mee dat dit 45 minuten tot een uur kan duren. Komt dat niet uit, dan kunt u afspraken maken op een andere dag.

In Purmerend krijgt u een afspraak mee aan de balie van de preoperatieve poli nadat u bij de opname planner geweest bent. Deze afspraak duurt ongeveer een uur.

Wij raden u aan om eventuele vragen op te schrijven, zodat u deze niet kunt vergeten.
Tijdens uw afspraak op deze poli komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • U krijgt een gesprek met een apothekersassistent over uw medicatiegebruik.
  • U vult ter plaatse een vragenlijst in over uw gezondheidstoestand. In Hoorn op papier, in Purmerend op de computer. Als u op afspraak in Hoorn komt, kunt u deze vragenlijst thuis al invullen.
  • Uw gewicht, lengte, bloeddruk, pols en saturatie (zuurstofgehalte in uw bloed) worden gemeten.
  • Van patiënten van zestig jaar en ouder en op indicatie wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt.
  • U krijgt een gesprek met de anesthesioloog.
  • In Purmerend krijgt u ook een gesprek met de verpleegkundige.

Gesprek met de anesthesioloog

De anesthesioloog is de specialist die zorgt voor de verdoving tijdens uw operatie. Op basis van uw medische gegevens bepaalt hij welke vorm van anesthesie voor u nodig is en/of het beste is. Dat hangt bijvoorbeeld af van de soort operatie, de duur van de operatie, uw leeftijd, uw conditie en andere factoren. De anesthesioloog schat in welke risico's in uw geval aan de operatie en de anesthesie verbonden zijn en hoe deze kunnen worden beperkt.

Het is heel belangrijk dat de anesthesioloog op de hoogte is van uw ziektegeschiedenis, gezondheidstoestand, allergieën en medicijngebruik. Ook wil hij weten of u een kunstgebit, loszittende tanden of kronen heeft. Er kan dan extra zorg aan uw gebit worden besteed. Dit kan schade, bijvoorbeeld bij onverwachte bewegingen, voorkomen.

De anesthesioloog laat zo nodig aanvullend onderzoek doen zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek (vanwege bijvoorbeeld een eventuele bloedtransfusie), een hartfilmpje (ECG), een Röntgenfoto van de longen of een consult bij een andere specialist.

Bij voorbereidingen voor de operatie behoort bijvoorbeeld nuchter zijn. Maar ook uw medicijngebruik, zoals bijvoorbeeld op tijd stoppen met het gebruik van bloedverdunners, diabetesmedicatie of plaspillen.

In Hoorn krijgt u direct na uw bezoek een brief mee met informatie over welke anesthesietechniek met u is afgesproken, eventuele medicatieafspraken en de richtlijnen over het nuchter zijn.

In Purmerend krijgt u indien van toepassing een brief mee met medicatieafspraken. De richtlijnen over het nuchter zijn staan beschreven in het anesthesieboekje dat u van de opname planner gekregen heeft.

Uiteraard kunt u zelf ook vragen stellen aan de anesthesioloog. De anesthesioloog die u dan spreekt, is overigens niet altijd dezelfde die u tijdens uw operatie verdooft en begeleidt. De anesthesioloog bepaalt niet op welke datum u geopereerd wordt. Hij weet ook niet hoe lang de wachttijd voor uw operatie is. Dit wordt door de afdeling opname gepland.

Wijzigingen in uw gezondheidstoestand en of medicatiegebruik

Indien na uw bezoek aan de Preoperatieve poli wijzigingen in uw gezondheidstoestand en/of medicatiegebruik optreden, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek.

Patiëntenvoorlichting