dhr. dr. C.F.G.M. Smit

KNO-arts

De heer dr. Smit was als assistent KNO-heelkunde verbonden aan het Militair Hospitaal Dr A. Mathijsen in het kader van de dienstplicht vervulling. Hij heeft zijn opleiding tot KNO-arts gevolgd in het AMC te Amsterdam en heeft hierna nog 3 jaar als KNO-arts gewerkt in het AMC en vervolgens als KNO-arts in het VU medisch centrum. Vanaf 2005 werkt dr. Smit op maandag en woensdag in het Waterlandziekenhuis en de overige dagen in het VU medisch centrum.

dhr. dr. C.F.G.M. Smit

Dr. Smit is in 2001 gepromoveerd met het proefschrift: “Diagnosis and consequences of GER in otolaryngology”. Met dit proefschrift won hij de KNO-jaarprijs voor beste wetenschappelijke onderzoek op KNO-gebied. Dr. Smit is medeoprichter geweest van het Cochleair Implantatie team Amsterdam. Hij is jurylid van de rotsbeendissectieprijs. Verder is hij lid van de American Academy of Otolaryngology, Head&Neck Surgery en van de American Broncho-Esophageal Association. Tevens is hij lid van de werkgroep medisch technische zaken van Eardrop, een stichting die zich inzet voor het opleiden van KNO-artsen in Afrika.

Aanwezig:

Maandag: poli
Woensdagochtend: poli

Werkt in