dhr. dr. M.P. Kos

KNO-arts

Martijn Kos studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialisatie tot KNO-arts deed hij vervolgens in het VU Medisch Centrum in Amsterdam.
Begin 2011 promoveerde dr. Kos aan het VU Medisch Centrum onder leiding van prof. dr. Mahieu. Zijn proefschrift “Surgery for dysphagia and aspiration” ging over operatieve oplossingen bij slikstoornissen.

KNO-arts Kos

Hij heeft diverse wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en hij heeft meegeschreven aan een aantal wereldwijd gebruikte studieboeken over slikstoornissen. In 2009 heeft hij zich middels een fellowship plastische aangezichtschirurgie verder toegelegd op onder andere neuschirurgie en flapoorcorrecties. Hij houdt zich binnen het ziekenhuis veel bezig met slaapapneu en snurken en heeft in dit kader in 2018 het examen van de European Sleep and Research Society gehaald en mag zich sindsdien ook somnoloog noemen. Sinds 2009 is dr. Kos werkzaam in het ziekenhuis.

Werkt in