mw. A.M.L. Oude Elberink

Psychiater

Mevrouw Oude Elberink groeide op in Twente en volgde haar studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam alwaar ze in 2008 cum laude afstudeerde. Hierna werkte ze gedurende een jaar in de acute psychiatrie bij Arkin te Amsterdam.

mw. A.M.L. Oude Elberink

 Bij Arkin heeft ze vervolgens het grootste gedeelte van haar opleiding tot psychiater gevolgd. Het laatste gedeelte van haar opleiding verdiepte ze zich in de psychotische stoornissen op het AMC. In 2014 heeft ze haar opleiding tot psychiater afgerond en is ze gaan werken in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend, alwaar ze reeds eerder, nog in het kader van haar opleiding, ook een stage liep. Naast haar werkzaamheden op de polikliniek, consulten en het verrichten van electroconvulsietherapie (ECT), houdt ze zich in samenwerking met de gynaecoloog en kinderarts bezig met de zwangerschapspsychiatrie.

Poli: maandag, donderdag, vrijdag.

Afdeling
Werkt in