Mw. K. Maassen van den Brink

Longarts

Karen Maassen van den Brink is sind 1 mei 2003 werkzaam als longarts in het Waterlandziekenhuis. Zij behaalde haar artsendiploma aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde haar longartsenspecialisatie  in 2003 aan de Universiteit van Maastricht. Ze werkt met prof dr M. Drent, hoogleraar interstitiële longziekten in ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede, samen voor patienten met sarcoïdose.

Mw. K Maassen van den Brink