Mw. L. de Widt-Levert

mw. L. de Widt-Levert

Chirurg

Louise De Widt studeerde geneeskunde in Leiden. Haar aandachtsgebied is oncologische chirurgie.

Louise De Widt studeerde geneeskunde in Leiden, en was o.a. een zeer actief wedstrijdroeier bij ‘Njord’. Ze volgde de heelkundige opleiding in Groningen en Zwolle, en na haar registratie als chirurg in 1999 fungeerde ze als fellow chirurgische oncologie in Nijmegen. Ter plaatse werd door haar o.a. een uitgebreide mamma-polikliniek opgezet, en werd de zorg voor melanoom patiënten geprotocolleerd. Diverse publicaties in gerenommeerde tijdschriften zoals het European Journal of Surgery staan op haar naam.  Zij is de eerste vrouwelijke chirurg binnen de maatschap op locatie Purmerend.

Aanwezig:

Maandagochtend: poli
Donderdagmiddag: poli
Vrijdag: pok*, middag: poli

* pok: poliklinische OK

Werkt in