Foto van Schooneman

mw. L. Schooneman-de Boer

Verpleegkundig specialist in opleiding

Laura Schooneman-de Boer is in september 2018 gestart met de opleiding tot verpleegkundig specialist op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten voor het Dijklanderziekenhuis op locatie Hoorn en locatie Purmerend. Ze verwacht deze opleiding met succes af te ronden in juli 2020.

"Deze opleiding is een verrijking op mijn ervaring die ik heb opgedaan op de verpleegafdeling MDL. Omdat ik nog in opleiding ben werk ik altijd onder supervisie van de MDL-arts. Daarnaast werk ik nauw samen met de VS en MDL-verpleegkundige. Ik ga mij specialiseren op het gebied van IBD maar zie daarnaast ook alle andere patiëntcategorieën  voor de MDL. IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, letterlijk vertaald: ontstekingsziekte van de darm, oftewel een chronische darmziekte. Veel voorkomen de vormen van IBD zijn Crohn en colitis ulcerosa."

Werkt in