mw. N.M. Weggelaar

mw. N.M. Weggelaar

Kinderarts

Nielske Weggelaar kreeg haar opleiding in het Emma Kinderziekenhuis AMC en heeft als algemeen kinderarts een brede belangstelling. Zij presenteerde haar onderzoek naar de lange-termijneffecten van de behandeling van kinderen met een B-cel-Non Hodgkin Lymfoom in New York en Caïro.

Nielske schreef met Jamiu Busari, die ook in het toenmalige Waterlandziekenhuis werkte, een review over kinderen met spraak-taal achterstand en zij deed belangrijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs aan specialisten in opleiding. Ze is gespecialiseerd in oncologie/hematologie/immunologie en infectieziekten bij kinderen.

Afdeling
Werkt in