mw. T.M. van den Berg

Neuroloog

Tanja van den Berg studeerde geneeskunde in het AMC Amsterdam, waar ze in 2003 afstudeerde als basisarts. In 2015 rondde ze de opleiding als neuroloog af aan het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam (huidig OLVG West).

mw. T.M. van den Berg

Meer info
Na haar specialisatie heeft zij twee jaar als neuroloog gewerkt in het VUmc, waarvan 1.5 jaar in het Alzheimercentrum en was haar aandachtsgebied dementie en overige cognitieve stoornissen. Zij is sinds 1 maart 2017 aan het Dijklander Ziekenhuis (locatie Hoorn) verbonden als algemeen neuroloog.

Afdeling
Werkt in