Mw. C.M.J. Hollander

Mw. C.M.J. Hollander

Verpleegkundig specialist

Cindy volgde haar specialisatie tot oncologieverpleegkundige aan de VUmc Amstel Academie. Zij volgde de opleiding tot verpleegkundig specialist (MANP) aan de Hogeschool Leiden. Cindy werkt sinds augustus 2018 op de polikliniek oncologie in het Dijklander Ziekenhuis.

Aandacht
Over haar keuze voor het vak vertelt Cindy: “Ik maakte voor het eerst kennis met het specialisme oncologie tijdens de opleiding tot verpleegkundige. Het was direct een specialisme dat mij interesseerde. De oncologische patiënt maakt vaak een onzekere en heftige periode door waarbij veel emoties meespelen. Ik vind het belangrijk dat er evenveel aandacht wordt besteed aan de psychosociale begeleiding, van zowel de patiënt als naasten, als de medische zorg.”

Enthousiasme
Op de vraag wanneer ze lekker heeft gewerkt, antwoordt Cindy: “Wanneer de patiënt tevreden is uiteraard. En als ik door de samenwerking met collega’s en het enthousiasme waarmee ik mijn werk doe, die dag weer bij heb kunnen dragen aan goede zorg.”

En verder?
“Ik woonde tot mijn 25e in Breezand en verhuisde toen naar Haarlem. Om mijn hoofd leeg te maken loop ik graag hard en doe zo nu en dan mee aan een wedstrijd. Zo houd ik de drukke combi van werken en studeren het beste vol.”

Werkt in