Foto volgt

mw. drs. S.S. Deliran

Neuroloog

Shahrzad Derliran is neuroloog in het Dijklander Ziekenhuis en werkt op de locaties Hoorn en Purmerend. Sinds 2020 is zij afgestudeerd als basisarts aan het Amsterdam UMC, locatie AMC. In 2020 specialiseerde zij zich bij het Radboudumc in Nijmegen in de neurologische infectieziekten en bewegingsstoornissen zoals de ziekte van Parkinson.  

Shahrzad is aangesloten bij ParkinsonNet. Tijdens haar opleiding in het Radboudumc heeft ze een specialistische stage bewegingsstoornissen gedaan. Ook is ze gespeciliseerd in boutline toxine behandelingen bij patiënten met cervicale dystonie. 'Sinds 2020 doe ik via het Amsterdam UMC, locatie AMC, wetenschappelijk onderzoek naar vasculaire complicaties bij patiënten met een bacteriële meningitis.' 

Afdeling
Werkt in