Foto volgt

mw. M.E. Verkuijlen

GZ-psycholoog

Maaike Verkuijlen is in 2002 in Tilburg afgestudeerd als basispsycholoog. In 2007 behaalde ze haar BIG-registratie tot GZ-psycholoog. Sinds 2014 is zij ook Cognitief gedragstherapeut en momenteel in opleiding tot EMDR-practitioner.

Over haar specifieke vaardigheden vertelt Maaike: “Diagnostiek en behandeling, waaronder CGT, EMDR, ACT en hypnotherapie. Het gaat met name om kortdurende zorg en de behandeling en diagnostiek bij kinderen, jeugdigen en volwassenen voor de Kindergeneeskunde en de polikliniek Revalidatie. Aandachtsgebieden zijn onder andere diabetes, oncologie, jeugd en alcohol, trauma en verwerking, SOLK (onverklaarde lichamelijke klachten) bij kinderen en jeugdigen alsmede chronische pijn bij volwassenen.”

Uitersten
We vroegen Maaike naar haar motivatie achter de keuze voor het vak: “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in uitersten op het gebied van de psychologie. De medische psychologie is er daar een van. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is bijzonder hoe ervaringen en gedachten ons gevoel en gedrag beïnvloeden. Inzicht hierin kan helpen om de klachten wat minder op de voorgrond te laten staan en de kwaliteit van leven doen toenemen.”

Tijd voor verandering 
Over haar keuze voor dit ziekenhuis zegt Maaike: “Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij zowel de volwassenzorg als de kind- en jeugdzorg van een grote GGZ-instelling, was de tijd gekomen voor een verandering. Het aandachtsgebied van de medische psychologie heeft mij altijd getrokken. De gastvrije cultuur en de landelijke omgeving van het ziekenhuis zorgen ervoor dat ik me hier thuis voel. Bijvoorbeeld door het simpele feit dat iedereen elkaar een goede morgen wenst op de gang.”

Werkt in