Foto W. Verburg

mw. W.L. Verburg

GZ-psycholoog

Willemijn Verburg is GZ-psycholoog in het Dijklander Ziekenhuis. Ze heeft Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als masterspecialisatie Klinische Neuropsychologie. Ze geeft diverse vormen van psychologische behandelingen: cognitieve gedragstherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), oplossingsgerichte therapie, groepstherapie.

Werkzaamheden Dijklander Ziekenhuis
Willemijn verdeelt haar tijd over Medische psychologie en Psychiatrie (PAAZ). Binnen medische psychologie geeft ze individuele behandelingen aan individuen met een breed scala aan psychische klachten n.a.v. medische aandoening vanuit diverse specialismen in het ziekenhuis. Binnen psychiatrie geeft ze individuele therapie en groepstherapie (binnen de dagbehandeling) bij individuen met o.a. stemmingsstoornissen, angststoornissen, trauma, burn-out, (deels) onverklaarde lichamelijke klachten, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen. Naast het geven van behandeling doet Willemijn veel psychodiagnostisch onderzoek.

Goed gevoel
Over haar keuze voor dit ziekenhuis zegt Willemijn: “Er hangt een gemoedelijke sfeer in het Dijklander Ziekenhuis. Ik voel me er thuis en vind dat er op een prettige manier wordt samengewerkt. Bovendien krijg ik hier de kans om mijn werkzaamheden te verdelen over Medische psychologie en Psychiatrie.”

Verantwoordelijk
We vroegen Willemijn naar haar sterke eigenschappen, ze vertelt: “Ik hecht veel belang aan goed behandelcontact met mijn patiënten en heb een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.”

En verder?
"Ik ben opgegroeid in een dorp in Twente en ben na de middelbare school naar Amsterdam verhuisd om Psychologie te gaan studeren. Daar woon ik nog steeds met mijn partner en dochter. In mijn vrije tijd houd ik me graag bezig met muziek, sociale activiteiten, sport en vakantie."