Aanmelden nieuwe patiënten

Aanmelden bij het Centrum voor kinderwens kan via jullie huisarts. Alle huisartsen kunnen naar het Centrum voor kinderwens verwijzen. Meestal gaat de verwijzing op naam van de vrouw, bij voorkeur verwijst de huisarts ook de man. Dit kan via dezelfde verwijsbrief, als de naam en geboortedatum maar genoemd zijn. De verwijzing gebeurt vrijwel altijd geautomatiseerd via het verwijssysteem ZorgDomein. De verwijzing komt dan automatisch bij ons binnen. Binnen 2 weken ontvangen jullie een brief met daarin een uitnodiging voor een afspraak waarin wij jullie informeren over het vervolg.

Nota bene: Om sneller tot een plan van aanpak te komen en jullie niet op onnodige kosten te jagen, vragen wij om voor het eerste intakegesprek op het Centrum voor kinderwens te Purmerend vast twee onderzoeken te laten doen via je huisarts.

  1. Voor de vrouw een bloedtest op chlamydia antistoffen (CAT)
  2. Voor de man een zaadanalyse. Bij voorkeur in een van de laboratoria in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn of Purmerend (anders een kopie van de volledige uitslag meenemen).

De huisarts hoeft de uitslagen niet zelf te interpreteren, dat doen wij voor hem/haar.

Verwezen via een ander ziekenhuis?
De gynaecoloog van een ander ziekenhuis kan naar het Centrum voor kinderwens verwijzen. Je hoeft hiervoor verder niets te doen. Zodra wij de verwijzing binnen hebben, nemen wij binnen 3 werkdagen contact met jullie op.
Tip: na de intake verloopt de meeste informatie-uitwisseling digitaal via ons beveiligde patiëntenportaal ‘Mijn Dijklander’. Inloggen kan eenvoudig met een DigiD. Nog geen DigiD? Vraag deze dan alvast aan.

Overstap van ander IVF-centrum
Wanneer jullie al een behandeltraject zijn gestart in een ander IVF-centrum óf daar nog ingevroren embryo’s (cryo’s) hebben, dan adviseren wij je om de lopende behandeling dáár eerst af te maken. Het verplaatsen van ingevroren lichaamsmateriaal brengt mogelijk kwaliteitsrisico’s met zich mee.

Willen jullie je aanmelden voor een nieuw behandeltraject (OI, IUI of IVF/ICSI)? Vraag dan via de huisarts een verwijzing naar het Centrum voor kinderwens (zie hierboven).
Tip: vraag bij het vorige IVF-centrum alvast het medisch dossier op van jou en je partner en neem deze mee naar de eerste afspraak.

Donor nodig?
Het Centrum voor kinderwens heeft wel een IVF-vergunning maar geen donorvergunning. Een behandeltraject waarbij een donor is vereist kunnen wij helaas niet bieden. Hiervoor verwijzen wij door naar het Amsterdam UMC.

Wat nemen jullie mee naar het eerste gesprek?

De consulente zal tijdens de telefonische intake deze checklist nogmaals doorlopen en waar nodig aanvullen.

Je komt altijd samen met je partner op het eerste gesprek. Het volgende neem je mee:

  • Legitimatiebewijs (allebei)
  • Verzekeringsbewijs (allebei)
  • Eventuele papieren verwijzing (meestal gaat de verwijzing digitaal en is dit niet nodig)
  • Indien van toepassing: het medisch dossier van het vorige ziekenhuis/IVF-centrum waar al onderzoeken of behandelingen zijn gedaan.

Wat kun je verwachten op de eerste afspraak?

  • Kennismaking
  • Anamnese (medisch relevantie voorgeschiedenis) van de man en vrouw
  • Lichamelijk onderzoek vrouw, waaronder een vaginale echo van de baarmoeder en eierstokken
  • Een oriënterend fertiliteitsonderzoek