Disclaimer

Het Dijklander Ziekenhuis besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zijn websites en social media kanalen. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in de informatie optreden. Aan publicaties of informatie op deze website of aan elektronisch verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Dijklander Ziekenhuis vooraf is het niet toegestaan beeldmateriaal, nieuws-berichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de websites en social media kanalen van het Dijklander Ziekenhuis op enigerlei wijze te verspreiden. Het Dijklander Ziekenhuis kan geen garantie geven dat de informatie volledig is of blijft, noch aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie.

Voor gerichte advisering raden wij u naar uw huisarts te gaan voor een verwijsbrief om daarna een afspraak te kunnen maken voor het poliklinische spreekuur van de medisch specialist.

Wij verwijzen op deze site ook, al dan niet door middel van links, naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. We wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake dan ook nadrukkelijk van de hand.

Wilt u onjuistheden op de website aan ons melden? Dat kan via communicatie@dijklander.nl.