Vraag & antwoord

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen, verdeeld over enkele categorieën. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons patiëntenservicepunt, bereikbaar via
Tel. 0229 - 257 613 of stuur een e-mail naar patientenservicepunt@dijklander.nl.

Coronavirus - uw afspraken en behandeling

Gaat mijn afspraak op de polikliniek nog door?

Met ingang van 16 maart beperkt het Dijklander Ziekenhuis de poliklinische activiteiten. Dit betekent geen sluiting van de poliklinieken in Hoorn en Purmerend. Maar, waar mogelijk, zullen consulten met patiënten telefonisch of via videoverbinding plaatsvinden. Alleen als het medisch direct noodzakelijk is, kunnen patiënten naar de poli komen. Ook worden er geen second opinions meer uitgevoerd. 

De poliklinieken in Enkhuizen en Volendam zijn (in ieder geval) gesloten tot 6 april. Alle patiënten die op een van beide locaties tussen 18 maart en 6 april een afspraak hebben worden geïnformeerd.

Als er iets veranderd in uw afspraak, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. U hoeft hiervoor zelf geen contact met het ziekenhuis op te nemen. Let op: het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

Gaat mijn behandeling (bvb scopie onderzoek) door?

Ingeplande behandelingen (zoals scopie onderzoek) voor de komende weken worden verzet. Als u een afspraak heeft voor een behandeling die wordt verzet, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. U hoeft hiervoor zelf geen contact met het ziekenhuis op te nemen. Let op! Het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

Gaat mijn behandeling tegen kanker door?

Voor patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek hematologie-oncologie of een behandeling moeten ondergaan op het dagcentrum Oncologie geldt: Als u luchtwegklachten heeft (hoesten, keelpijn, verkoudheid, kortademigheid, niezen) of koorts (temperatuur hoger dan 38 C), dan vragen wij u voorafgaand aan uw afspraak contact met ons op te nemen.
Patiënten met een afspraak in Hoorn kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0229 - 208 081. Patiënten met een afspraak in Purmerend kunnen contact op nemen met hun casemanager.

Wij vragen patiënten voor behandeling op de dagbehandeling oncologie geen begeleider mee te nemen (u kunt alleen gebracht en gehaald worden). En voor de afspraak op de polikliniek oncologie-hematologie te komen met max. 1 begeleider voor wie ook geldt: kom niet mee wanneer u last heeft van luchtwegklachten (hoesten, keelpijn, verkoudheid, kortademigheid, niezen) of koorts (temperatuur hoger dan 38 C). Was of desinfecteer de handen goed voor én na het bezoek op de poli. Reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden.

Gaat mijn operatie door?

Er is besloten om een aantal ingeplande operaties voor de komende weken te verzetten. Dit gaat met name om operaties waarbij wordt verwacht dat na de operatie een ziekenhuisopname nodig is. In totaal gaat het om ongeveer de helft van de operaties in het Dijklander Ziekenhuis. Als uw operatie wordt verzet, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. U hoeft hiervoor zelf geen contact met het ziekenhuis op te nemen. Let op! Het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

Ik heb mij aangemeld voor een bijeenkomst in/van het ziekenhuis, gaat die nog door?

Bijeenkomsten in het ziekenhuis die plaatsvinden tot 1 juni, zijn geannuleerd. Het gaat om bijeenkomsten die geen deel uitmaken van een behandeling. Zoals onder andere:

 • De herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden en de informatieavonden over artrose.
 • Workshops en andere bijeenkomsten met patiënten.

Mensen die zich voor een bijeenkomst hebben aangemeld, worden zo spoedig mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Het ziekenhuis hoopt de bijeenkomsten later dit jaar opnieuw te organiseren.

Kan er een begeleider mee naar mijn afspraak?

Dat kan helaas niet meer op elke polikliniek. Voor afspraken op de polikliniek gynaecologie en het Centrum voor geboortezorg geldt dat er geen begeleider mee kan.
We vragen dit ook aan patiënten die voor een behandeling naar het Dagcentrum oncologie komen.

Voor afspraken op andere poliklinieken geldt dat er maximaal 1 begeleider mee kan met een patiënt.

Kan ik nog terecht voor bloed prikken, röntgenfoto's en andere diagnostiek?

Bloed prikken, röntgenfoto's en andere diagnostiek is nu alleen mogelijk als daar een directe (urgente) medische noodzaak voor is. Overleg met uw huisarts als u bloed moet laten prikken, röntgenfoto's moet laten maken of andere diagnostiek nodig heeft. Hij/zij kan beoordelen (eventueel in overleg met het ziekenhuis) of uw verwijzing een directe medische noodzaak heeft.
Een overzicht van overige priklocaties in beide regio's vind je hier:
Regio Hoorn:  https://dcwf.nl/prikpunten/
Regio Purmerend https://www.salt.nl/tag/afwijkende-openingstijden/

Coronavirus - op bezoek

Is het ziekenhuis geopend voor bezoekers?

Ja, maar het aantal bezoekers per patiënt is nu beperkt naar één bezoeker per patiënt, per dag. Deze bezoeker mag maximaal een half uur blijven. Sowieso vragen we mensen die bij een patiënt in het ziekenhuis op bezoek willen, maar last hebben van verkoudheid, hoest- en/of griepklachten om hun bezoek uit te stellen tot ze weer klachtenvrij zijn. Patiënten die zijn opgenomen in een isolatiekamer mogen geen bezoek ontvangen. Een uitzondering geldt voor terminale patiënten en kinderen die opgenomen zijn.

Coronavirus - onze maatregelen

Is het ziekenhuis voorbereid om patiënten met (verdenking van) het coronavirus op te vangen?

Ja, we hebben duidelijke werkafspraken hoe we kunnen vaststellen of patiënten mogelijk besmet zijn met het coronavirus en hoe we deze patiënten veilig kunnen opnemen en verplegen.

Bij de SEH in Hoorn is een triage-tent geplaatst bij de ambulance-ingang aan de achterzijde van de spoedeisende hulp in Hoorn.  In Purmerend wordt de ingang van de huisartsenpost/SEH gebruikt als triage-punt. Hier worden alle SEH-patiënten opgevangen voor een eerste beoordeling van hun klachten. Van hieruit kunnen patiënten op de juiste manier geholpen worden en is het ziekenhuis voorbereid op patiënten met mogelijk het coronavirus.

Patiënten met (verdenking van) het coronavirus worden geïsoleerd verpleegd. Dat wil zeggen: in een aparte eenpersoonskamer, met extra maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Kan het ziekenhuis de toestroom van patienten aan?

Ja, ter voorbereiding op een grotere toestroom van patiënten is in het weekend van 21 maart de capaciteit van de Spoedeisende Hulp en Intensive Care opgeschaald. OK-personeel en anesthesisten zijn opgeleid om IC-personeel bij te staan en de IC-patiënten te kunnen behandelen.

Ook artsen en verpleegkundigen van andere afdelingen worden klaargestoomd om op de COVID-afdelingen aan de slag te kunnen. Zo creëert het ziekenhuis voldoende capaciteit om benodigde zorg te leveren aan patiënten.

Wat zijn de regels voor bezoek?

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft het Dijklander Ziekenhuis de bezoekregels aangescherpt:

1. Kom niet naar het ziekenhuis als u klachten heeft zoals verkoudheid, hoest en/of griepklachten

2. Elke patiënt mag maximaal één bezoeker per dag ontvangen

3. Deze bezoeker mag maximaal een half uur blijven

4. Patiënten in isolatie mogen geen bezoek ontvangen

5. Een uitzondering geldt voor terminale patiënten en opgenomen kinderen

Dank voor uw medewerking!

 

Coronavirus - contact

Is het Patiëntenservicepunt bereikbaar?

De maatregelen die momenteel voor het ziekenhuis gelden, hebben ook gevolgen voor de aanwezigheid van onze medewerkers van het Patiëntenservicepunt. Een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers is momenteel helaas niet mogelijk.

Zij zijn per mail bereikbaar via patientenservicepunt@dijklander.nl. Mocht u digitaal geen mogelijkheden hebben, dan kunt u het Patiëntenservicepunt (beperkt) telefonisch bereiken via 0229 - 257 613. Komt u in ieder geval niet naar het ziekenhuis met uw vragen.
Let op: u kunt niet bij het Patiëntenservicepunt terecht met vragen over het verzetten of maken van afspraken, of inhoudelijke vragen over uw behandeling. Neem hiervoor contact op met de poli. Lees hier meer over wat het Patiëntenservicepunt kan bieden.

Algemeen

02. Hoe kan ik zien wanneer ik een afspraak heb?

Via Mijn Dijklander kunt u zien wanneer en waar u de afspraak in het ziekenhuis heeft. Ter herinnering ontvangt u 48 uur van tevoren een SMS-bericht (dit bericht bevat vanwege privacy-wetgeving alleen de datum van de afspraak). U kunt ook bellen via het nummer van de polikliniek waar u een afspraak heeft.

09. Wanneer heb ik geen verwijsbrief nodig?

 • Als u onder controle blijft, ook al is dat bijvoorbeeld maar één keer in de twee jaar.
 • Als uw specialist tijdens een controle van een bestaande klacht een nieuwe klacht constateert. Uw specialist verwijst u dan zelf door, in plaats van bijvoorbeeld uw huisarts.
 • Bij spoedgevallen.

Als u zich zonder verwijsbrief op de polikliniek meldt, en er is geen sprake van bovenstaande uitzonderingen, dan worden de kosten niet door de verzekeraar vergoed, en moet u de factuur zelf betalen. Meer informatie vindt u hier.

Fusie

01. Wat betekent de fusie voor patiënten?

Dankzij de fusie blijft de specialistische medische zorg in de regio. Landelijk beleid vraagt van ons om zorg efficiënt in te richten en meer samen te voegen. Zonder fusie zouden patiënten op termijn nog verder moeten reizen voor hun behandeling.

Dankzij de fusie blijft veel hetzelfde: de poliklinieken blijven gewoon open op alle locaties (Hoorn, Purmerend, Volendam en Heerhugowaard). De patiënt kan gewoon naar de dokter op het spreekuur op de polikliniek in de buurt.

02. Wat verandert er?

Groter aanbod
Het aanbod van specialismes in Purmerend en Volendam wordt uitgebreid. Zo is sinds de fusie ook geriatrie (zorg voor ouderen) en MaagDarmLever en scopie-onderzoek in Purmerend. Verder heeft Volendam sinds de fusie een pijnpoli.

 • Behandelingen op één locatie
  Sommige ziekenhuisopnames voor zwaardere behandelingen worden in Hoorn gedaan, andere minder complexe behandelingen juist in Purmerend. Sommige Waterlanders moeten dus naar Hoorn voor een ingreep, sommige West-Friezen moeten naar Purmerend. Zo houden we de zorg goed van kwaliteit en toegankelijk voor iedereen.
 • Verloskunde
  Vanaf 4 november 2018 zijn bevallingen in het nieuwe Centrum voor geboortezorg in het Westfriesgasthuis in Hoorn geconcentreerd. De zorg voor pasgeborenen is ook mee naar Hoorn verhuisd. Het is niet meer mogelijk om in het Waterlandziekenhuis te bevallen. De begeleiding van zwangerschap en de nacontroles blijven wel gewoon in Purmerend.
 • Spoedeisende Hulp
  In beide ziekenhuizen blijven de afdelingen Spoedeisende Hulp en Intensive Care bestaan.
  Net zoals nu al het geval is, zal de complexe spoedzorg alleen in Hoorn aangeboden worden.

03. Waar kan ik voor welke zorg terecht?

U kunt op elke locatie terecht voor het spreekuur van de dokter. Alleen sommige behandelingen of opnames worden in de komende jaren op een specifieke locatie aangeboden, waardoor we de kwaliteit van zorg op die plek verder kunnen verbeteren.

06. Gaat de fusie ook banen kosten?

Nee. De fusie is in de eerste plaats juist bedoeld om zorg en daarmee ook werkgelegenheid in de regio te behouden. Sinds maart 2018 is duidelijk dat er geen ontslagen nodig zijn, sterker nog, iedereen is keihard nodig om ongekend goed zorg te (blijven) bieden. Het natuurlijk personeelsverloop van een instelling schommelt op dit moment tussen de vijf en de tien procent. In het oorspronkelijke ondernemingsplan was een vermindering meegenomen van 100 fte. Als we (voorzichtig) uitgaan van vijf procent, dan betekent dat alleen al 100 fte uitstroom per jaar. Deze rekensom laat zien dat we per saldo mensen moeten aantrekken en dus niet ontslaan.

Geboortezorg

01. Waarom verhuizen de bevallingen en neonatologie van het Geboortehotel VCW en Waterlandziekenhuis naar het Centrum voor geboortezorg?

Door het samengaan van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis kunnen we de kwaliteit van zorg aan vrouw en kind verder verbeteren. Zo maakt het verplaatsen van de acute geboortezorg per 4 november 2018 het mogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week een geboortezorgteam (gynaecoloog, kinderarts, anesthesist en OK-team) in huis te hebben. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is. Bijvoorbeeld als een kindje met spoed geboren moet worden via een keizersnede, of pijnbestrijding gewenst is.
Een voorwaarde voor goede zorg is ook dat er voldoende gekwalificeerd personeel inzetbaar is. Het landelijk tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen heeft ook zijn weerslag op onze ziekenhuizen. Dankzij het bundelen van onze teams uit Purmerend en Hoorn zijn we verzekerd van voldoende gespecialiseerde medewerkers beschikbaar om de beste geboortezorg te kunnen bieden. De begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap blijft gewoon mogelijk in de regio Waterland.
Het liefst bieden wij alle zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten, maar dat is kwalitatief en financieel gezien niet haalbaar. Daarom is er voor gekozen om de acute verloskunde en neonatologie vanaf 4 november 2018 aan te bieden op één locatie, in Hoorn. Dat heeft te maken met verschillende factoren, te weten:
• De geografische ligging (in het midden tussen regio Enkhuizen en Waterland).
• De aanwezigheid van een modern en volledig toegerust Centrum voor geboortezorg met luxe suites waar zoveel mogelijk een huiselijke situatie wordt gecreëerd. Tijdens het hele verblijf van bevallen en, als dat nodig is, de kraamperiode blijven moeder en baby samen in de suite. Ook de partner kan blijven eten en slapen. Alle zorg is er op gericht om moeder en kind samen de beste start te geven.
• De mogelijkheid om dit centrum uit te breiden, zodat ook alle zwangeren uit Waterland hier terecht kunnen.

02. Waarom kon de geboortezorg niet in Purmerend blijven?

In opdracht van de overheid wordt in het hele land gekeken naar mogelijkheden om de zorg rondom geboortes te verbeteren. Het doel daarvan is om de zorg rondom de geboorte veiliger te maken. Dat betekent ook dat er vanuit de overheid een aantal eisen wordt gesteld aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van medisch (verloskundig) team. Dat kunnen ziekenhuizen alleen waarmaken/betalen als ze samenwerken en met meer dokters voor een groter aantal patiënten klaarstaan. Daarom is de zorg rondom de geboorte geconcentreerd in Hoorn, dat daar een Centrum voor geboortezorg heeft met alle zorg voor moeder en kind. Alle zwangeren uit het Waterland kunnen ook bij dit centrum terecht. Ook zonder de fusie zou deze verandering gaan gelden. De begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap blijft wel gewoon in Purmerend.

06. Moet ik ook voor alle verloskundige controles naar Hoorn?

Nee, alle verloskundige zorg tijdens de zwangerschap en kraamtijd blijft in Purmerend beschikbaar. Je blijft gewoon onder controle bij je eigen verloskundige in de praktijk. Ook als je een medische indicatie hebt, blijven je controles plaatsvinden in het Waterlandziekenhuis. Alleen voor de bevalling zelf kun je straks niet meer in Purmerend terecht.

07. Moet ik bevallen in het Centrum voor geboortezorg in Hoorn?

Tot aan de verplaatsing van de bevallingen van het Geboortehotel VCW of de afdeling Verloskunde van het Waterlandziekenhuis naar Hoorn kun je bevallen in Purmerend. Daarna kun je alleen bevallen in het Centrum voor geboortezorg in Hoorn. Hier gaan de verloskundigen van het VCW ook allemaal werken. Zij werken dus én in Purmerend én in Hoorn.

08. Kan ik wel geboorteaangifte doen in Purmerend als mijn kindje buiten Purmerend is geboren?

Nee, je moet aangifte doen in de gemeente waar je kindje is geboren. Dat heeft de overheid zo bepaald.

Heb je meer vragen over je bevalling? Stel ze aan je verloskundige. Zij helpt je graag. Ben je nieuwsgierig naar het Centrum voor geboortezorg? Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Iedere maand zijn er voorlichtingsavonden en rondleidingen. Kijk op centrumvoorgeboortezorg.nu voor meer informatie. Of neem contact op via 0229-257838.

Kindergeneeskunde

01. Waarom verplaatst klinische geneeskunde (meerdaagse opname van kinderen) naar Hoorn en dagbehandeling naar Purmerend?

Meerdaagse opname
Door het samengaan van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis kunnen we de kwaliteit van zorg voor kinderen verder verbeteren. Zo maakt deze verhuizing het mogelijk om 24 uur per dag, zeven dagen per week een kinderarts, anesthesist en OK-team in huis te hebben. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is. Een groot deel van de zorg die we verlenen in de kliniek kindergeneeskunde is aan pasgeborenen. Met het verplaatsen van de acute geboortezorg en zorg voor pasgeboren baby's naar Hoorn komt dus het grootste deel van de zorg op de opnameafdeling voor kinderen in Purmerend te vervallen. Het liefst bieden wij alle zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten, maar dat is kwalitatief en financieel gezien niet haalbaar. Het is niet mogelijk om een complete verpleegafdeling open houden voor een paar patiënten. Daarom zijn de afdelingen neonatologie en klinische kindergeneeskunde samen met de acute geboortezorg op 4 november 2018 naar Hoorn verhuisd. De keuze voor Hoorn heeft te maken met verschillende factoren, te weten:

De geografische ligging (in het midden tussen regio Enkhuizen en Waterland).
De aanwezigheid van een modern en volledig toegeruste afdeling kindergeneeskunde met alle zorg en faciliteiten voor kinderen (zoals verblijf in familiesuites).
De mogelijkheid om dit centrum uit te breiden, zodat ook alle kinderen uit Waterland hier terecht kunnen.


Dagbehandeling
De verplaatsing van de klinische opnames van Purmerend naar Hoorn, wordt in de toekomst gevolgd door de verplaatsing van Hoorn naar Purmerend van dagbehandelingen door de kinderartsen zelf. Dat sluit ook aan bij de algemene verdeling van zorg binnen het fusieziekenhuis: ziekenhuisopnames voor zwaardere behandelingen worden in Hoorn gedaan, andere minder complexe behandelingen juist in Purmerend. De kinderafdeling in Purmerend wordt verbouwd tot een state-of-the-art centrum voor dagingrepen speciaal voor kinderen.

Veel blijft ook hetzelfde. In Purmerend en Hoorn kan u met uw kind op het spreekuur komen bij de kinderarts. De spreekuren in Volendam blijven ook. Voor spoedeisende zorg kunt u terecht op beide locaties. Als het nodig is, wordt uw kind overgeplaatst naar (de kinderafdeling in) Hoorn

De kinderafdelingen van het fusieziekenhuis bieden alle zorg die je als kind (en ouder) nodig hebt. Van top tot teen. Van jong tot oud. Van klein zeer tot heel ziek. Met persoonlijke aandacht, voor kind en ouder(s). En specialisatie in de zorgvragen uit de regio, zoals PCD (Volendam) en kinderoncologie in samenwerking met Maxima Medisch Centrum,

03. Wat zijn de voordelen voor het verplaatsen van de kindergeneeskunde?

Dankzij de fusie blijft de specialistische medische zorg beschikbaar in de regio. Landelijk beleid vraagt van ons om zorg efficiënt in te richten en meer samen te voegen. Zonder fusie zouden patiënten op den duur nog verder moeten reizen voor hun behandeling. Samen kunnen we een hoge kwaliteit leveren: Meer artsen per vakgroep maakt het mogelijk om te specialiseren. We kunnen onze ervaring delen en goed voldoen aan toenemende kwaliteitseisen.

Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om verder te specialiseren op zorgvragen uit de regio. Zoals Primaire Ciliaire Dyskinesie/PCD (Volendam), het aanbieden van oncologische kindergeneeskunde dichtbij huis aan brede regio Noord-Holland dankzij samenwerking met Maxima Medisch Centrum. En betere begeleiding van adolescenten/jong volwassenen met diabetes.

Een voorwaarde voor goede zorg is bovendien dat er voldoende gekwalificeerd personeel inzetbaar is. Het landelijk tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen heeft ook zijn weerslag op onze ziekenhuizen. Dankzij het bundelen van onze teams uit Purmerend en Hoorn zijn we verzekerd van voldoende gespecialiseerde medewerkers om de beste zorg aan de kinderen in de regio te kunnen bieden.

04. Ik woon in de regio Waterland. Wat doe ik als mijn kind ’s nachts of in het weekend heel erg ziek is?

Net als nu belt u bij acute situaties 112. Als de klacht niet levensbedreigend is, maar ook niet kan wachten tot een afspraak op de volgende dag bij uw eigen huisarts, dan belt u de Spoedpost van het Waterlandziekenhuis via tel. (0299) 31 32 33. De dienstdoende huisarts van de Spoedpost geeft aan wat de volgende stap is. Een kind kan wel op de spoedeisende hulp in Purmerend worden behandeld voor kleine verwondingen, zoals schaaf- en snijwonden of (ongecompliceerde) botbreuken waarvoor geen opname of operatie nodig is. Andere artsen behandelen deze zaken. Afhankelijk van de ernst en de aard van de klacht kan ook door de huisarts worden geadviseerd om naar de spoedeisende hulp in het Westfriesgasthuis Hoorn te gaan voor verdere behandeling. Voorbeelden daarvan zijn hoge koorts, buikpijn, een ongeval, problemen met slikken, benauwdheid en/of (heftige) allergische reacties. In Hoorn is 24 uur per dag, 7 dagen in de week een kinderarts, anesthesist en OK team in huis.

05. Verandert er iets aan de spoedeisende hulp tijdens kantooruren?

Nee, ouders van zieke kinderen moeten tijdens kantooruren - net zoals nu - gewoon contact opnemen hun eigen huisarts. Die neemt als dat nodig is contact op met de aanwezig kinderarts in Purmerend voor verdere beoordeling en behandeling in Purmerend of Hoorn. Dat is afhankelijk van de aard van de klacht.

06. Heeft de verhuizing ook te maken met de financiële situatie?

De verhuizing staat los van het begrotingstekort van het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis. De plannen voor de verhuizing zijn al twee jaar geleden gemaakt. De reden voor verhuizing ligt in het verder verbeteren van kwaliteit van zorg en het samenvoegen van teams dat nodig is vanwege het (landelijke) personeelstekort.
 

07. Is Hoorn voorbereid op de komst van meer patiënten?

Ja, het aantal kraamsuites is uitgebreid. Op de kinderafdeling/neonatologie is in de afgelopen periode verbouwd waardoor we vijf suites hebben die we flexibel kunnen inzetten (neonaten of kinderen), afhankelijk van de zorgbehoefte. Na de verhuizing is er door het samenvoegen van de afdelingen ook altijd voldoende personeel beschikbaar.

08. Welk telefoonnummer bel ik bij spoed?

Als iedere seconde telt belt u 112.
Als uw klacht niet levensbedreigend is, maar ook niet kan wachten tot een afspraak op de volgende dag bij uw eigen huisarts dan belt u de spoedpost 0299 313233.

09. Waarom zou ik met een ziek kind naar Hoorn gaan als ik ook naar Amsterdam/Zaandam kan?

 • Er is nu 24 uur per dag, zeven dagen per week een kinderarts, anesthesist en OK-team aanwezig in Hoorn. Hierdoor kunnen we nog sneller ingrijpen als dat nodig is: niet alleen bij pasgeboren kindjes maar ook bij oudere kinderen die met spoed zorg nodig hebben.
 • In Hoorn is een moderne kinderafdeling, waar ouder(s) en kind samen op een kamer kunnen verblijven.
 • De kinderartsen uit Purmerend werken ook in Hoorn.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met ons patiëntenservicepunt, bereikbaar via 0229 - 257 613 of stuur een e-mail.