Digitale zorg

digitale zorg

Het is druk in het ziekenhuis. Dit komt omdat steeds meer mensen zorg nodig hebben en ook te maken hebben met een tekort aan personeel. We verwachten dat dit in de toekomst toeneemt. Daarom kijken we hoe we zorg slimmer kunnen organiseren, bijvoorbeeld door meer dingen digitaal te doen. Denk aan zorg die niet per se in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden of een afspraak die ook telefonisch of via videobellen kan. Of door aan u te vragen om administratieve zaken al online te regelen. Door onze zorg digitaler te organiseren, kunnen we meer patiënten helpen en aansluiten bij uw persoonlijke situatie. We zorgen dat informatie makkelijk beschikbaar is, op ieder moment en op elke plek.

Mijn Dijklander

Mijn Dijklander is het patiëntenportaal van het Dijklander Ziekenhuis. Met Mijn Dijklander heeft u altijd en overal toegang tot uw medisch dossier. U kunt onder meer uitslagen bekijken, behandelverslagen lezen, een overzicht van uw geplande afspraken inzien en inchecken voor uw polikliniekafspraak. 

Mijn Dijklander

 

Videobellen

Patiënten van het Dijklander Ziekenhuis kunnen een videoconsult krijgen met de arts of andere zorgverlener. Zo hoeven ze niet altijd naar het ziekenhuis te komen voor hun afspraak. 

Meer informatie

 

Thuismonitoring en online behandeling

Thuismonitoring is zorg die niet perse in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden, zoals een afspraak die ook telefonisch of per videobellen kan. De patiënt doet zelf metingen en voert de gegevens in via de computer, laptop, tablet of smartphone. De zorgverlener monitort de resultaten en neemt bij bijzonderheden contact op met de patiënt om een behandeladvies te bespreken of een afspraak te maken.

Meer informatie

 

Online patiëntbegeleiding

Er zijn verschillende digitale middelen die patiënten voorafgaand aan hun bezoek kunnen raadplegen ter voorbereiding op een behandeling of ziekenhuisafspraak. Dankzij de informatie kan een patiënt betere keuzes maken en dus regie houden op het eigen zorgtraject.

Meer informatie

PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving)

Een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) is een app of website waar u uw medische gegevens verzamelt. Bijvoorbeeld informatie vanuit de huisarts over uw medicijnen, het verslag van het huisartsbezoek, of gegevens vanuit het ziekenhuis. Vanuit een PGO kunt u zelf bepalen met wie u de informatie wilt delen. 

Meer informatie

Gegevensuitwisseling met ons netwerk

Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat de zorgverlener beschikt over de meest recente gegevens van een patiënt en korte lijntjes heeft met de andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, apotheker of arts van een verpleeghuis. Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners gaat grotendeels digitaal.

Meer informatie