Online patiëntbegeleiding

Er zijn verschillende digitale middelen die patiënten voorafgaand aan hun bezoek kunnen raadplegen ter voorbereiding op een behandeling of ziekenhuisafspraak. Dankzij de informatie kan een patiënt betere keuzes maken en dus regie houden op het eigen zorgtraject.

Patient Journey App

De vakgroep Orthopedie van het Dijklander Ziekenhuis zet de Patient Journey App in bij de voorlichting voor patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan. Deze app biedt informatie op maat en begeleidt de patiënt gedurende het gehele traject rondom de ingreep. In de app is informatie te vinden over de ingreep, zijn er voorlichtings- en instructiefilmpjes en oefeningen vanuit de fysiotherapie.

Meer informatie

Medify

De afdeling Maag-, darm-, en leverziekten werkt met Medify voor drie veelvoorkomende onderzoeken: coloscopie, gastroscopie en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De digitale module is een online hulpmiddel waarmee patiënten voorafgaand aan hun bezoek aan het ziekenhuis informatie krijgen over de behandeling, de verschillende ruimtes waar de behandeling plaatsvindt, en 3D-filmpjes van de ingreep kunnen bekijken. Bovendien kunnen ze thuis een vragenlijst invullen. Door de digitale voorlichting, filmpjes en vragenlijst hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen, kunnen ze de informatie meer dan één keer bekijken en is de inhoud makkelijker te begrijpen. 

Meer informatie

Keuzehulpen

Een keuzehulp is een digitaal hulpmiddel dat ondersteunt bij Samen Beslissen. De patiënt ontvangt informatie over zijn diagnose en alle behandelingen die mogelijk zijn. Hij leert welke voordelen en nadelen elke behandeling heeft. Ook stelt een keuzehulp een aantal vragen die inzicht geven in de persoonlijke voorkeuren en situatie van de patiënt. En de keuzehulp toetst of de patiënt de informatie heeft begrepen.

Meer informatie

E+POS (elektronische preoperatieve screening)

Als u in aanmerking komt voor een operatie of een onderzoek waarbij u anesthesie krijgt, is het noodzakelijk dat u gescreend wordt door een anesthesioloog. In voorbereiding op de anesthesie vult u een digitale gezondheidsvragenlijst in die u via de mail krijgt toegezonden (E+POS). Daarna heeft u telefonisch of op de poli een gesprek met de anesthesioloog over uw medicijngebruik en gezondheidstoestand.

Virtual Fracture Care-app

Patiënten met een relatief simpele en stabiele botbreuk hoeven voor hun nacontrole niet meer naar het ziekenhuis te komen. Alle informatie die zij nodig hebben voor hun herstel is te vinden in een app: de Virtual Fracture Care-app (VFC). Per jaar behandelt het ziekenhuis zo’n 1000 tot 1500 patiënten met een dergelijke botbreuk. In de app staat informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Maar ook bijvoorbeeld video’s met oefeningen die de patiënt kan doen of hoe de patiënt zelf een brace opnieuw kan aantrekken na het douchen.

Meer informatie