Patient Journey App begeleidt orthopediepatiënt tijdens behandeltraject

Patient Journey App

De vakgroep Orthopedie van het Dijklander Ziekenhuis zet vanaf vandaag de Patient Journey App in bij de voorlichting voor patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan. Deze app biedt informatie op maat en begeleidt de patiënt gedurende het gehele traject rondom de ingreep. In de app is informatie te vinden over de ingreep, zijn er voorlichtings- en instructiefilmpjes en oefeningen vanuit de fysiotherapie.

Het is algemeen bekend dat patiënten door spanning vaak maar een deel van die informatie die zij krijgen vanuit het ziekenhuis goed horen of begrijpen. Met de Patient Journey App worden patiënten stap voor stap meegenomen in hun behandeltraject. De patiënt kan zich zo goed voorbereiden op elke fase van de behandeling.

Beknopte informatie op het juiste moment
Orthopedisch chirurg Jeroen Steens over de app: "Op dit moment krijgen onze patiënten nog een voorlichtingsmap met 80 pagina’s en digitale folders. Dat is een flink pakket aan informatie, waarbij we merken dat de hoeveelheid soms afschrikt of de informatie niet voldoende goed beklijft. Wij waren dan ook direct enthousiast over de mogelijkheden die deze app biedt. De patiënt krijgt steeds een beetje informatie, afgestemd op de fase van zijn of haar zorgtraject. Bovendien biedt de app vele mogelijkheden voor visuele ondersteuning zoals animaties of video’s over revalideren. Ook kan de patiënt de informatie die hij tijdens het consult van de arts en verpleegkundige kreeg, op ieder gewenst moment weer in de app teruglezen en krijgt de patiënt push-berichten waarmee de patiënt actief gealarmeerd wordt, bijvoorbeeld over preoperatieve afspraken of het op tijd staken van bepaalde medicatie. Dankzij de app is de patiënt optimaal geïnformeerd gedurende zijn hele ziekenhuisperiode en daarna.”

Meer eigen regie
De app biedt ook een platform waarmee informatie kan worden gedeeld met kind of naasten. Dankzij de informatie kan een patiënt betere keuzes maken en dus regie houden op het eigen zorgtraject. Uiteraard blijft de papieren map met informatie wel beschikbaar, maar wordt alleen nog op verzoek uitgedeeld aan patiënten die minder digitaal vaardig zijn.

De Patient Journey App is nu beschikbaar voor de behandeltrajecten van de totale heupprothese en totale knieprothese. Later zal deze ook voor de schouderprothese beschikbaar komen. De verwachting is dat in de nabije toekomst deze app voor meerdere type behandelingen beschikbaar komt en dat meerdere specialismen deze app kunnen aanbieden aan hun patiënten.