Voorbereiding op dagbehandeling

Steeds meer operaties worden in dagbehandeling gedaan. Dat betekent dat u, als u goed herstelt na uw ingreep, dezelfde dag weer naar huis kunt.

In Hoorn bevindt het 'Dagcentrum volwassenen' zich op de tweede verdieping van het ziekenhuis (neem lift A). In Purmerend vindt u het Dagcentrum op locatie 75.

 


Wat neemt u mee?

 • Identificatiebewijs (ID, paspoort of rijbewijs) * 
 • Uw medicijnen in de oorspronkelijke verpakking
 • Gemakkelijk zittende kleding
 • Extra ondergoed en pantoffels/slippers zonder gladde zool
 • Specifieke hulpmiddelen voor na uw operatie zoals krukken of elastische kousen
 • Lenzendoosje/vloeistof en reservebril voor contactlensdragers (u mag geen contactlenzen dragen tijdens de operatie)
 • Brillenkoker
 • Eventueel uw mobiele telefoon (u mag die gebruiken op de afdeling)
 • Een grote tas om uw kleding in op te bergen

Het is beter om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Het Dijklander Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het verlies van uw bezittingen.

* Als u in het ziekenhuis zorg nodig heeft moet u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning) laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Dit is een bepaling vanuit de Rijksoverheid.

Meer informatie over de identificatieplicht 

Zo verloopt de dag

 1. U meldt zich ’s morgens samen met uw contactpersoon (bijvoorbeeld uw partner of een familielid) op het afgesproken tijdstip bij de balie van het Dagcentrum. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer of op de zaal.
 2. U wordt vanzelf opgehaald door een verpleegkundige voor het intakegesprek.​ Hij of zij vertelt u en uw contactpersoon wat u deze dag te wachten staat. Na het intakegesprek wacht u in de lounge of kunt u elders in het ziekenhuis wachten, tot de tijd dat u geopereerd wordt. Het is de bedoeling dat uw contactpersoon na dit opnamegesprek weer vertrekt.
 3. Afhankelijk van de behandeling vinden er voorbereidingen plaats. Denk aan controle van hartslag en bloeddruk en eventueel het toedienen van medicijnen ter voorbereiding op de narcose, zoals tabletten of een injectie.
 4. Afhankelijk van hoe u verdoofd wordt, loopt u zelf naar het operatiecomplex of wordt u er op een bed heen gebracht.
 5. Als u lopend naar de operatiekamers gaat, kleedt u zich daar om en neemt u plaats op de zogenaamde 'trolley' (een operatietafel).​
 6. Op de trolley wordt u naar de voorbereidingsruimte voor de operatiekamer (de zogenaamde holding) gereden. De verpleegkundige draagt u hier over aan het operatiekamerpersoneel en haalt u na de operatie op.​
 7. Als u met bed naar de operatiekamers gaat, wordt u ontvangen op de holding waar verdere voorbereidingen worden gedaan. Hierna wordt u met dit bed naar de operatiekamer gereden waar u moet overschuiven op een operatietafel.
 8. Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht.​ Daar verblijft u, afhankelijk van de ingreep, gemiddeld een half uur tot een uur.
 9. Als u zich goed genoeg voelt gaat u terug naar ​het Dagcentrum. De verpleegkundige haalt u weer op.
 10. De verpleegkundige controleert uw pols, bloeddruk en wond. U laat zelf uw contactpersoon weten dat uw ingreep klaar is. Als u goed wakker bent en zich niet misselijk voelt, krijgt u iets te drinken en een broodmaaltijd aangeboden.
 11. U wacht in bed of in een luxe stoel tot u weer naar huis kunt.
 12. Mocht blijken dat u langer medische en verpleegkundige hulp nodig hebt, dan wordt u overgeplaatst naar een andere verpleegafdeling van het Dijklander Ziekenhuis. U kunt dan meestal in de loop van de avond of de volgende dag weer naar huis.

Bezoekregels

Op het Dagcentrum kunt u geen bezoek ontvangen van familie of bekenden. Uitzonderingen hierop zijn ouders van kinderen jonger dan zestien jaar, dit in overleg met de verpleegkundige van de afdeling. Andere uitzonderingen altijd in overleg met de verpleegkundige.

Nabellen

U wordt in de loop van de eerste werkdag na uw dagopname gebeld door een verpleegkundige van het Dagcentrum. Tijdens dit gesprek kunt u nog vragen stellen.

MRSA-bacterie

Lees de onderstaande vragen. Beantwoordt u een of meer met ja? Neem dan contact op met uw huisarts. Het is belangrijk dat u dit voor uw afspraak in het Dijklander Ziekenhuis doet.

 • Bent u in de drie maanden voor uw bezoek aan het Dijklander Ziekenhuis minimaal 24 uur opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis?
 • Hebt u in de drie maanden voor uw bezoek aan het Dijklander Ziekenhuis een behandeling ondergaan in een buitenlands ziekenhuis, waarbij huid- of bloedcontact is geweest, bijvoorbeeld een injectie, infuus of hechtingen?
 • Hebt u beroepsmatig contact met levende varkens of vleeskalveren of woont u op een varkensboerderij?

Met deze vragen gaan we na of u mogelijk drager bent van de ziekenhuisbacterie MRSA. Dat is een bacterie die niet met gebruikelijke antibiotica te behandelen is. Voor gezonde mensen kan de bacterie weinig kwaad. Mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld ziekenhuispatiënten, lopen meer risico om ziek te worden.

Uw huisarts onderzoekt of u drager bent van de MRSA-bacterie. Is dit het geval, dan wordt uw opname uitgesteld. Wanneer dit om medische redenen niet mogelijk is, gaat de geplande opname vanzelfsprekend door. Wij nemen dan wel extra veiligheidsmaatregelen.