Meerdaagse opname

Opgenomen worden in een ziekenhuis is voor de meeste mensen best ingrijpend. De opname brengt vrijwel altijd onzekerheid met zich mee. Voor uzelf en voor uw familie. Onze artsen, verpleegkundigen en ook alle andere medewerkers stellen alles in het werk om de best mogelijke zorg te verlenen. Het bieden van duidelijke informatie is daar een onderdeel van.

> Een afspraak maken
> Voorbereiding thuis
> Wat neemt u mee?
> De dag van opname
> Tijdens uw opname
> Afdeling kort verblijf

> Ontslag
> Faciliteiten tijdens uw opname

Een afspraak maken

In samenspraak met uw specialist is besloten dat u voor onderzoek, behandeling of operatie wordt opgenomen in het Dijklander Ziekenhuis. Bij het vaststellen van een opnamedatum houden we uiteraard zoveel mogelijk rekening met uw wensen en mogelijkheden.

Hoorn
Als u voor een operatie wordt opgenomen, bezoekt u enige tijd voor de opname de preoperatieve poli. Daar vult u een vragenlijst in over uw gezondheidstoestand en wordt onder meer met u gesproken over uw medicatiegebruik. De anesthesist of anesthesiemedewerker meet uw gewicht, lengte, bloeddruk, pols en saturatie (zuurstofgehalte in uw bloed). Bij patiënten boven de 65 jaar wordt op indicatie een ECG gemaakt. Tot slot krijgt u een gesprek met de anesthesioloog: de specialist die zorgt voor de verdoving tijdens uw operatie.

Purmerend
In Purmerend vindt het opnamegesprek ook plaats op de preoperatieve poli en zal het aangevuld worden op de opnamedag zelf op de kliniek. In Purmerend werken  op de pre op poli verpleegkundigen die de anamnese afnemen. Een assistente meet uw gewicht, lengte, bloeddruk, pols en saturatie (zuurstofgehalte in uw bloed). Bij patiënten boven de 65 jaar wordt ook een ECG gemaakt.

Lees hieronder verder.
 

Voorbereiding thuis

Voor een goede en veilige behandeling is het verstandig om voordat u wordt opgenomen vast te denken over het volgende:

 • Ongemerkt kunt u een MRSA-bacterie bij u dragen. Is dit het geval, dan moet uw opname worden uitgesteld. Lees hier meer informatie over MRSA.
 • Voor sommige onderzoeken of behandelingen is het belangrijk dat u nuchter bent. Uw arts of verpleegkundige heeft u hierover advies gegeven. Het is belangrijk dat u zich aan dit advies houdt.
 • Wanneer u langer dan 24 uur wordt opgenomen, wordt u twee dagen van tevoren gebeld door de apothekersassistente om uw medicatiegebruik door te nemen. Het is handig als u een medicatieoverzicht bij de hand hebt.

Een opname in het ziekenhuis is meestal van korte duur. Het werken aan herstel vindt meestal buiten het ziekenhuis plaats. Daarom is het goed om vast voor uw opname na te denken over:

 • Uw thuiskomst na opname. Wij raden aan om uw vervoer naar huis tijdig te regelen. Ook is het verstandig dat u niet alleen naar huis gaat, niet alleen thuiskomt en de eerste nacht niet alleen bent.
 • Bij mantelzorg kan het nuttig zijn om voor de eerste periode ‘hulptroepen’ te hebben die u kunnen helpen bij de dagelijkse bezigheden als huishouden, boodschappen of andere ondersteuning.

Wat neemt u mee?

 • Belangrijke papieren als verzekeringsbewijs, een geldig identiteitsbewijs, wilsverklaring e.d.
 • Medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking
 • Eventuele dieetvoorschriften
 • Toiletartikelen: kam, borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, papieren zakdoekjes, scheerapparaat, maandverband
 • Uw dagelijkse kleding, schoenen en eventuele loophulpmiddelen als u die gebruikt
 • Nachtkleding, ondergoed, pantoffels/badslippers, kamerjas
 • Eventueel een boek of spelletje om de tijd door te komen

Het is beter om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Het Dijklander Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het verlies van uw bezittingen.

De dag van opname

Op de dag van de opname wordt u op de afgesproken tijd bij de receptie in de hal van de hoofdingang verwacht. Een vrijwilliger brengt u naar de verpleegafdeling. Degene die u naar het ziekenhuis heeft gebracht mag tot zover mee.

Er volgt een opnamegesprek. Daarbij geeft de verpleegkundige u (en uw contactpersoon) informatie over wat u rondom uw opname kunt verwachten. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Uw ziektegeschiedenis, huidige conditie en eventueel beperkingen
 • Uw thuissituatie (i.v.m. verwachte ontslagmoment en eventuele inzet van ondersteuning)
 • Uw medicijngebruik (medicatieveiligheid, pag. 9)
 • Uw voedingstoestand
 • Screening 70+ (indien van toepassing)
 • Doorliggen (indien van toepassing)
 • Pijnscore
 • De rol van de eerste en tweede contactpersoon
 • Polsbandje (voor uw veiligheid vragen wij u dit gedurende de gehele opname te dragen)
 • Bezoektijdenkaart

Het is de bedoeling dat uw contactpersoon na het opnamegesprek weer naar huis gaat.

Tijdens de opname

Vóór uw onderzoek, behandeling of operatie bespreekt de arts-assistent de behandelingen en/of onderzoeken met u. Als u geopereerd wordt, zal de arts vooraf het te verwachten verloop van de operatie met u doornemen. Volg de instructies en adviezen van de zorgverleners goed op. Als iets niet duidelijk is dan kunt u terecht bij de behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling.

Afhankelijk van het onderzoek of de behandeling vindt er een aantal voorbereidingen, controles en nazorg plaats. De arts en de verpleegkundige informeren u hierover. Met u en uw contactpersoon wordt afgesproken wanneer u wordt gebeld na bijvoorbeeld de ingreep of als er een gesprek plaatsvindt over uitslagen. Na het onderzoek, de behandeling of operatie hoort u van de verpleegkundige of u weer mag eten en drinken en of u weer uit bed mag.

Elke verpleegafdeling heeft een dagverblijf waar u kunt zitten. U kunt hier tv kijken of met uw bezoek naartoe gaan. Als u van de verpleegafdeling af gaat, bijvoorbeeld om een stukje te lopen, wilt u dit dan doorgeven aan de afdelingssecretaresse of de verpleegkundige? Het kan namelijk altijd zo zijn dat u onverwacht opgeroepen wordt voor onderzoek of artsenvisite.

Kort verblijf

Niet voor alle ingrepen is een lange opname nodig. Voor een korte opname kan het zijn dat u op de afdeling Kort Verblijf wordt opgenomen. Deze afdeling is er speciaal voor patiënten met een laagcomplexe zorgvraag die een relatief kleine ingreep hebben ondergaan of die vanwege een acute zorgvraag in het ziekenhuis moeten verblijven. Daarnaast is afdeling Kort Verblijf een doorstroomafdeling voor patiënten van het dagcentrum. Bij ons op de afdeling liggen patiënten van de volgende specialismen: Chirurgie, Gynaecologie, Keel-, Neus en Oorheelkunde, Orthopedie, Pijnbestrijding en Urologie.

Ontslag

Meestal hoort u voor opname hoe lang uw verblijf in het ziekenhuis ongeveer gaat duren. Wanneer u daadwerkelijk met ontslag gaat, is afhankelijk van het verloop van uw herstel. Uw behandelend specialist zal u hier zo goed mogelijk over inlichten. Voor uw vertrek hebt u een gesprek met de verpleegkundige of de behandeld arts. Lees meer over dit onderwerp op de pagina ‘Thuis na het ziekenhuis’

Faciliteiten tijdens uw opname

Vers bereide maaltijden
De maaltijd is voor veel patiënten een van de belangrijkste momenten op de dag. Bovendien draagt goede voeding bij aan een voorspoedig herstel. Daarom vinden we het belangrijk dat onze maaltijden lekker, vers en voedzaam zijn. De maaltijden voor onze patiënten worden dan ook dagelijks vers bereid in de keuken van het ziekenhuis, met zo veel mogelijk ingrediënten uit de regio. Lees meer op de pagina ‘Faciliteiten’.

Televisie, radio, iPad en WiFi
Televisie, spelletjes, films, kranten, tijdschriften en ook informatie over het ziekenhuis: onze patiënten in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn krijgen dat aangeboden via een iPad. In Purmerend komt deze voorziening ook binnenkort. We willen hiermee een ziekenhuisopname zo aangenaam mogelijk maken. De iPads zijn gekomen in de plaats van de televisietoestellen in de patiëntenkamers. U kunt met de iPads namelijk gewoon tv kijken. Er zijn speciale iPad-houders waar u de iPad in kunt zetten, zodat u het als tv-scherm kunt gebruiken.

Dankzij een speciale techniek kunnen de iPads niet ongemerkt het ziekenhuis verlaten. Er gaat een alarm af op de iPads zelf als de iPad te ver 'op reis' gaat binnen het ziekenhuis. Tegelijkertijd gaat er ook een berichtje naar de bewaking. En belandt een iPad toch nog buiten het ziekenhuis, dan wordt deze onbruikbaar gemaakt. Ook aan de hygiëne is gedacht. De iPads worden na vertrek van de patiënt altijd gereinigd en zo nodig gedesinfecteerd.

In het hele ziekenhuis kunt u gebruikmaken van WiFi. U kunt via telefoon, laptop of tablet verbinding maken met het netwerk.

Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorgers zijn er voor patiënten en hun naasten. Zij zijn beschikbaar om te luisteren en nemen de tijd om met u stil te staan bij wat er in u omgaat. Zij hebben aandacht voor wat voor u in essentie belangrijk en van waarde is. Daar waar gewenst kunnen geestelijk verzorgers ondersteunend zijn bij rituelen zoals een ziekenzalving of een afscheidsritueel bij bijvoorbeeld een medische beslissing rond het levenseinde. Lees meer over geestelijke verzorging.

Roken

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een zogenoemd ontmoedigingsbeleid als het om roken gaat.  Het hele ziekenhuisterrein – op alle locaties, zowel binnen als buiten – is dan ook een rookvrije zone. De rookvrije zone wordt aangegeven met borden en belijning. Alleen bij de gedoogplekken is roken nog toegestaan. Lees er meer over.

MRSA-bacterie

Lees de onderstaande vragen. Beantwoordt u een of meer met ja? Neem dan contact op met uw huisarts. Het is belangrijk dat u dit voor uw afspraak in het Dijklander Ziekenhuis doet. Met deze vragen gaan we na of u mogelijk drager bent van de ziekenhuisbacterie MRSA. Dat is een bacterie die niet met gebruikelijke antibiotica te behandelen is. Voor gezonde mensen kan de bacterie weinig kwaad. Mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld ziekenhuispatiënten, lopen meer risico om ziek te worden.

De vragen:

 • Bent u in de drie maanden voor uw bezoek aan het Dijklander Ziekenhuis minimaal 24 uur opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis?
 • Hebt u in de drie maanden voor uw bezoek aan het Dijklander Ziekenhuis een behandeling ondergaan in een buitenlands ziekenhuis, waarbij huid- of bloedcontact is geweest, bijvoorbeeld een injectie, infuus of hechtingen?
 • Hebt u beroepsmatig contact met levende varkens of vleeskalveren of woont u op een varkensboerderij?

Uw huisarts onderzoekt of u drager bent van de MRSA-bacterie. Is dit het geval, dan wordt uw opname uitgesteld. Wanneer dit om medische redenen niet mogelijk is, gaat de geplande opname vanzelfsprekend door. Wij nemen dan wel extra veiligheidsmaatregelen.