Roken

Het hele ziekenhuisterrein – op alle locaties, zowel binnen als buiten – is een rookvrije zone. De rookvrije zone wordt aangegeven met borden en belijning. In Hoorn wordt alleen nog gerookt buiten het terrein van het ziekenhuis, bijvoorbeeld naast de parkeergarage. In Purmerend is er buiten een rookterras, op de begane grond aan de zijkant van het gebouw.

Ons advies

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een zogenoemd ontmoedigingsbeleid als het om roken gaat. Er valt grote gezondheidswinst te behalen wanneer u stopt met roken, zowel voor het voorkómen van ernstige ziekten als voor het herstellen van een ziekte of operatie. We adviseren iedereen om te stoppen met roken, zeker in de gevallen dat u chronisch ziek bent, een kinderwens hebt of als u binnenkort geopereerd gaat worden. De wondgenezing verloopt namelijk veel langzamer en de kans op postoperatieve infecties is een stuk groter wanneer u rookt. Voor begeleiding bij het stoppen met roken kunt u meestal bij uw huisarts terecht, of u wordt van daaruit doorverwezen naar een door de zorgverzekeraar goedgekeurde instantie.