Roken

Het Dijklander Ziekenhuis is volledig rookvrij. Dat betekent dat in onze gebouwen en op onze terreinen (inclusief parkeerterrein) niet gerookt mag worden. Dit geldt voor medewerkers, patiënten, bezoekers, leveranciers en alle anderen op het terrein van het ziekenhuis. Hiermee zorgen we voor een zo gezond mogelijke omgeving voor iedereen die in ons ziekenhuis komt. Hieronder valt ook het roken van (soft)drugs, e-sigaretten en smeltsigaretten. 

Ons advies

Er valt grote gezondheidswinst te behalen wanneer u stopt met roken, zowel voor het voorkómen van ernstige ziekten als voor het herstellen van een ziekte of operatie. We adviseren iedereen om te stoppen met roken, zeker in de gevallen dat u chronisch ziek bent, een kinderwens hebt of als u binnenkort geopereerd gaat worden. De wondgenezing verloopt namelijk veel langzamer en de kans op postoperatieve infecties is een stuk groter wanneer u rookt. Voor begeleiding bij het stoppen met roken kunt u meestal bij uw huisarts terecht, of u wordt van daaruit doorverwezen naar een door de zorgverzekeraar goedgekeurde instantie.