Samen beslissen

Foto van geriater in gesprek

Het Dijklander Ziekenhuis wil u als patiënt beter begrijpen. Door niet alleen te snappen wat er scheelt, maar ook wat voor u belangrijk is. We willen zorg aanbieden die aansluit bij uw behoeftes en wensen. Het Dijklander Ziekenhuis zet hiervoor ‘Samen Beslissen’ in. Dit betekent dat u samen met uw zorgverlener beslist over welke zorg of behandeling het beste bij u past. Vaak heeft u bij kiezen van een onderzoek of behandeling meerdere mogelijkheden met voor- en nadelen. Bij de keuze speelt ook uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw beroep of leefstijl, een rol. Samen Beslissen brengt een goed gesprek op gang over wat goede zorg voor u betekent. Uit onderzoek blijkt dat patiënten tevredener zijn en trouwer aan hun behandeling als ze worden betrokken bij de beslissing over hun zorg.

Bereid uw afspraak voor

We nodigen u uit om u goed voor te bereiden op het gesprek met uw medisch specialist. Stel tijdens de afspraak met de arts de drie volgende vragen:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Kijk voor meer informatie ook op http://3goedevragen.nl/

Deze oproep is onderdeel van de landelijke campagne Samen Beslissen.

Keuzehulp helpt bij kiezen behandeling

Het Dijklander Ziekenhuis maakt gebruik van keuzehulpen van Patient+. De keuzehulp is een online stappenplan dat u helpt voor te bereiden op uw afspraak. De keuzehulp geeft u meer informatie over uw aandoening, behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen. Door het invullen van de vragenlijst geeft u aan wat voor u belangrijk is. Als er voor uw behandeling of aandoening een keuzehulp beschikbaar is, ontvangt u daarover een e-mail.

Samen beslissen over uw behandeling

Uw zorgverlener kan de resultaten vooraf bekijken. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Tijdens uw afspraak bespreekt u de ingevulde keuzehulp met uw zorgverlener. Zo kunt u samen beslissen welke behandeling het beste bij u past. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Meer hierover kunt u lezen in het privacybeleid van PatientPlus.

U ontvangt de uitnodiging voor de keuzehulp altijd via uw zorgverlener. Meer algemene informatie leest u op www.keuzehulp.info . U kunt hier ook voorbeelden van andere keuzehulpen bekijken.