Thuismonitoring en online behandeling

Thuismonitoring is zorg die niet perse in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden, zoals een afspraak die ook telefonisch of per videobellen kan. De patiënt doet zelf metingen en voert de gegevens in via de computer, laptop, tablet of smartphone. De zorgverlener monitort de resultaten en neemt bij bijzonderheden contact op met de patiënt om een behandeladvies te bespreken of een afspraak te maken.

Luscii IBD-coach

Dijklander-patiënten met een chronische darmziekte kunnen met MijnIBDcoach, een online platform, hun gezondheid monitoren. MijnIBDcoach is ontwikkeld om het aantal ziekenhuisbezoeken te verminderen. Met dit computerprogramma monitoren IBD-patiënten hun eigen gezondheid. Daarvoor vullen ze allerlei gegevens in over hun ziekte en hoe dat het dagelijks leven beïnvloedt. De resultaten worden samengevat in een persoonlijk behandelplan voor de patiënt. De verpleegkundig specialist monitort de resultaten van de periodieke gezondheidscheck en ontvangt een seintje bij bijzonderheden. De verpleegkundig specialist neemt dan contact op met de patiënt om een behandeladvies te bespreken of een afspraak te maken op de polikliniek.

Luscii thuismonitoring bij hartfalen

Patiënten met chronisch hartfalen kunnen met behulp van een app of website hun bloeddruk, hartslag en gewicht monitoren. Hierdoor hoeft deze groep patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis.

Het monitoren gaat met behulp van een bloeddrukmeter en weegschaal die aan een smartphone, tablet, laptop of computer gekoppeld worden. Via de bijbehorende Luscii app worden de meetgegevens automatisch naar de verpleegkundig specialist in het ziekenhuis gestuurd. Ook vullen patiënten via de app regelmatig een vragenlijst in over hun hartklachten. Als er iets opvallends uit de metingen komt, neemt de verpleegkundige zo snel mogelijk contact op met de patiënt. De applicatie is ontwikkeld door Luscii. Dit bedrijf ontwikkelt toepassingen voor thuismeten en beeldbellen.

Luchtbrug astma app

Kinderen en jongeren die in het Dijklander Ziekenhuis voor astma worden behandeld, maken gebruik van de Luchtbrug. De Luchtbrug is een systeem dat online astmazorg biedt voor kinderen en jongeren die hiervoor in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Zij kunnen gemakkelijk in hun dossier kijken of overleggen als er iets verandert of als ze vragen hebben. Door het regelmatige contact merken we het bijvoorbeeld eerder op als iemand zijn medicijnen niet gebruikt. Zo kunnen we tijdig bijsturen en mogelijk voorkomen dat iemand moet worden opgenomen.

Therapieland

Het Dijklander Ziekenhuis is aangesloten bij Therapieland. Op dit landelijke platform staan modules over verschillende psychiatrische en psychologische ziektebeelden/aandoeningen die we voor behandelingen kunnen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met angst en stemmingsproblemen, leefstijl, of acceptatie en verwerking. Het grote voordeel van deze vorm van eHealth consulting is dat de hulp op afstand gegeven kan worden en dat patiënten door de modules zelf inzicht krijgen in hoe het met hen gaat. De uitkomsten van de vragen uit de modules worden natuurlijk analoog met de psychologen besproken.

Happi Huid App

Een app voor mensen met een chronische aandoening, met als uitgangspunt om ondanks de chronische aandoening een Happi en Healthy leven te leiden. Happi biedt patiënten de mogelijkheid om zelf hun chronische ziekte (zoals HIV, huidziekten, hematologische ziekten en (binnenkort) vette leverziekten) te managen. Van het instellen van een persoonlijk behandeldoel tot het meten van uw gezondheidsbeleving; van het fotograferen van aangedane huid tot het meten van kwaliteit van leven. Dat levert voor zowel patiënt als arts veel voordelen op. Het Dijklander Ziekenhuis gebruikt voor dermatologische patiënten de Happi Huid App.