PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving)

Illustratie van PGO

Nederlandse zorginstellingen werken samen om digitale uitwisseling van gezondheidsinformatie mogelijk te maken. Het initiatief hiervoor komt vanuit de overheid en de Nederlandse Patiënten Federatie. Het Dijklander Ziekenhuis werkt hier ook aan mee.

Doel van een PGO
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. Het is als het ware een digitale map waarin u informatie over uw gezondheid bij elkaar bewaart. Bijvoorbeeld medische gegevens die in de computer van uw huisarts, ziekenhuis of therapeut staan. Ook e-consulten en de vragenlijsten die u invult voor uw afspraak in het Dijklander Ziekenhuis, staan in het PGO. Zo heeft u al uw gezondheidsgegevens op één plek. Dat geeft overzicht. Het gebruik van een PGO is kosteloos. 

PGO nu ook beschikbaar in Dijklander Ziekenhuis
U kunt direct uw gegevens van het Dijklander Ziekenhuis koppelen aan een PGO naar keuze. Scan hiervoor de onderstaande QR-code of ga naar https://verbind.medmij.nl/code/4302852 

QR code PGO
Kanttekening hierbij is dat PGO's nog sterk in ontwikkeling zijn. Afhankelijk van het PGO dat u kiest, wordt informatie nog niet altijd volledig weergegeven. Neem bij vragen hierover contact op met de door u gekozen PGO-leverancier. 

Wat is het verschil met Mijn Dijklander?
In Mijn Dijklander zijn alleen medische gegevens vanuit het ziekenhuis beschikbaar. Wanneer u bij meerdere zorgaanbieders komt voor afspraken, dan heeft u te maken met meerdere patiëntenportalen. In een PGO kunt u de gegevens van meerdere zorgaanbieders zetten, zodat u op 1 plek alle gezondheidsinformatie kunt inzien.

Video: wat is een PGO?

External video URL


Meer weten?