Gegevensuitwisseling met ons netwerk

Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat de zorgverlener beschikt over de meest recente gegevens van een patiënt en korte lijntjes heeft met de andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, apotheker of arts van een verpleeghuis. Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners gaat grotendeels digitaal.

Zorgverlenersportaal

Een zorgverlener buiten het Dijklander Ziekenhuis kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Bijvoorbeeld uw huisarts, apotheker of de arts van het verpleeghuis. Voor hen is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen kijken. Zo kunnen zij uw zorg goed blijven volgen en u beter behandelen. Toestemming geven is niet verplicht. U bepaalt dit zelf. Dit kan onder andere via Mijn Dijklander > ‘Mijn gegevens’  > ‘Toestemmingen’. Lees meer over toestemming geven.

Anderhalvelijnsconsult

In een digitaal anderhalvelijnsconsult vraagt de huisarts via de applicatie Zorgdomein advies aan een specialist of de patiënt in de eerste lijn (zonder verwijzing) geholpen kan worden of toch doorverwezen moet worden naar een specialist. Het gaat hierbij om nieuwe patiënten. Het advies komt zowel te staan in het dossier van het ziekenhuis als van de huisarts.

Patiëntoverleg

In een digitaal patiëntoverleg vraagt de huisarts via de applicatie Zorgdomein advies aan een specialist of de patiënt in de eerste lijn (zonder verwijzing) geholpen kan worden of toch doorverwezen moet worden naar een specialist. Het gaat hierbij om patiënten die al onder behandeling zijn van de specialist. Het advies komt zowel te staan in het dossier van het ziekenhuis als van de huisarts.

Babyconnect

In regio Noord-Holland Noord kunnen de gynaecologen in het Dijklander Ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken op een veilige manier digitale geboortezorggegevens uitwisselen. Zij kunnen de zwangerschapskaart en de informatie die nodig is bij acute geboortezorg uitwisselen.

Meer informatie