Centrum voor geboortezorg

​Als je zwanger bent kom je terecht bij het Centrum voor geboortezorg. Alles is erop gericht moeder en kind zo goed mogelijk bij zwangerschap en geboorte te begeleiden. Thuis, op de polikliniek aan de Maelsonstraat 9 of in het ziekenhuis in één van de nieuwe kraamsuites. Of in één van de couveusesuites waar ouders samen met hun kindje kunnen verblijven als het pasgeboren kindje nog extra ondersteuning nodig heeft.

Een verpleegkundige op de verlosafdeling

Op deze pagina

Over de afdeling

Het Centrum voor geboortezorg is een initiatief van het Westfriesgasthuis en Eva van Hoorn, centrum voor verloskunde en echoscopie. In het nieuwe centrum werken experts zoals verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen en kraamverzorgsters samen aan zorg voor zwangerschap en geboorte. We verwijzen je graag naar de website van het Centrum voor geboortezorg voor alle informatie die je nodig hebt bij de voorbereiding op of begeleiding tijdens je zwangerschap.

Meer informatie

Borstvoeding

Borstvoeding is de ideale voeding voor een pasgeboren baby en zelf voeden heeft ook veel voordelen voor moeders. Als u bevalt in het Westfriesgasthuis en u bent van plan borstvoeding te gaan geven, bieden de verpleegkundigen van verloskunde u hierbij passende begeleiding en ondersteuning. Meestal zult u hierbij weinig problemen ondervinden. Soms is er meer begeleiding of hulp nodig en dan kunt u een beroep doen op onze lactatiekundigen.

Stichting Zorg voor Borstvoeding beloont ziekenhuizen met een goed beleid op dit gebied, met het borstvoedingcertificaat. Het Dijklander Ziekenhuis heeft dat certificaat in 2012 behaald. Alle nodige kennis, kunde en ondersteuning voor borstvoeding is aanwezig.

Problemen in de eerste maanden zwangerschap

Die eerste drie maanden zijn spannend. Niet alleen omdat de zwangerschap nog zo nieuw is, maar ook omdat het een nog wat onzekere periode is. Meestal gaat het goed, maar soms kunnen er dingen mis gaan. Je kunt een miskraam krijgen, soms zelfs herhaaldelijk. Als het vruchtje zich niet op de juiste plek ingenesteld heeft, kan er een buitenbaarmoederlijke zwangerschap ontstaan. En een heel enkele keer, als er al tijdens de bevruchting iets migaat, kan zich een mola-zwangerschap ontwikkelen.

Bekkenpijn en instabiliteit bij zwangerschap

Pijn in de omgeving van het bekken is een veel voorkomend verschijnsel in de zwangerschap. Ongeveer de helft van de zwangere vrouwen heeft in meer of mindere mate last van bekkenpijn of lage rugpijn.

Diabetes en zwangerschap

Diabetes kan al bestaan voordat u zwanger bent. Krijg je tijdens de zwangerschap diabetes, dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Het is voor je gezondheid en voor die van je baby belangrijk dat de diabetes tijdens je zwangerschap zo goed mogelijk wordt behandeld. Diabetes brengt namelijk risico's met zich mee, voor jou en je baby. Deze risico's zijn groter als je bloedglucosewaarden te hoog zijn. Het is daarom belangrijk dat de bloedsuikerspiegel onder controle wordt gehouden en dat je begeleid wordt door een gynaecoloog, een internist, een diabetesverpleegkundige en een diëtiste.​

Hoge bloeddruk in de zwangerschap

Een hoge bloeddruk die het gevolg is van de zwangerschap, wordt zwangerschapshypertensie genoemd. Er is sprake van zwangerschapshypertensie als bij een vrouw die voor de zwangerschap een normale bloeddruk had in de tweede helft van de zwangerschap hoge bloeddruk optreedt.

De oorzaak van zwangerschapshypertensie is onbekend. Waarschijnlijk spelen de aanleg en de ontwikkeling van de placenta in de eerste helft van de zwangerschap een rol. Als er naast de hoge bloeddruk andere afwijkingen zijn zoals eiwit in de urine of stoornissen in de bloedaanmaak of functie van nieren of lever wordt er gesproken over pre-eclampsie of HELLP, aandoeningen die in de volksmond vaak geduid worden als zwangerschapsvergiftiging.

Problemen met de bloeddruk kunnen zowel voor moeder als kind gevaarlijk zijn. Een minder goed functionerende placenta kan tot achterblijvende groei bij het kind leiden, en is dan ook vaak een reden om de bevalling eerder in te leiden.

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt het kind via de buikwand ter wereld gebracht. De gynaecoloog adviseert een keizersnede als een bevalling via de vagina niet mogelijk is of te grote risico’s met zich meebrengt voor u, uw kind of u beiden.

In het Dijklander Ziekenhuis zijn al vele vrouwen bevallen via een 'natuurlijke keizersnede': de gentle sectio. Het allergrootste verschil met een gewone keizersnede is dat het kind direct na de geboorte bij de moeder wordt gelegd en daar ook blijft. Ook als de moeder nog helemaal ‘open’ ligt. De moeder ziet haar baby geboren worden door een doorzichtig luikje in het operatiedoek. Na een korte check door de kinderarts, krijgt ze de baby direct bij zich.

“Het kindje wordt door de verpleegkundige bloot op de borst van de moeder gelegd en toegedekt met dekens om afkoeling tegen te gaan,” vertelt dokter Wiltenburg, een van de initiatiefnemers van de gentle sectio. “Dit directe huid-op-huidcontact heeft veel voordelen: de hechting tussen moeder en kind verloopt beter, de borstvoeding komt sneller op gang met minder pijnklachten. Baby’s zijn rustiger met stabielere hartslag, ademhaling en temperatuur en hogere bloedsuikerwaardes.”

Bovendien blijkt uit diverse onderzoeken dat, doordat de moeders hun aandacht bij de baby hebben, er minder pijnbestrijding nodig is en ze minder misselijk zijn. Wiltenburg: “Dat vinden we medisch gezien heel waardevol. Bovendien is het veel minder stressvol en veel gezelliger. De bevalling wordt mooier beleefd, het komt dichter in de buurt bij een gewone bevalling.”

Ook de sfeer in de operatiekamer draagt bij aan het verminderen van stress bij moeder en kind. De operatiekamer is warmer, het licht zachter en er kan muziek worden gedraaid. Een vast team begeleidt vader en moeder tijdens de gehele bevalling.

De ‘gentle sectio’ is vooralsnog alleen mogelijk bij een geplande en ongecompliceerde keizersnede binnen reguliere diensttijden.

Langdurig gebroken vliezen

Als bij een zwangere vrouw de vliezen meer dan 24 uur gebroken zijn, spreken we van langdurig gebroken vliezen. Er is dan vergrote kans dat uw baby besmet wordt met een Groep-B-Streptokok (GBS). Dit is een bacterie die bij veel zwangere vrouwen in de vagina (schede) aanwezig is. Meestal kan deze bacterie geen kwaad voor de zwangere en haar baby en zijn de bacteriën alleen op de huid en de slijmvliezen aanwezig, zodat de baby er niet ziek van wordt. Soms kan een pasgeborene ernstig ziek worden door een infectie met GBS; meestal is dit vrij snel na de geboorte.

Controles bij langdurig gebroken vliezen
Als uw vliezen meer dan 24 uur gebroken zijn, wordt er in het Westfriesgasthuis een CTG (cardiotocogram) gemaakt, een registratie van de harttonen van de baby, wordt uw temperatuur gecontroleerd en zal met een wattenstokje een kweek uit de schede worden afgenomen. Als de controles goed zijn, mag u weer naar huis.

Inleiden van de bevalling
Als de weeën niet spontaan op gang komen nadat de vliezen zijn gebroken, wordt de bevalling ingeleid. Dit gebeurt uiterlijk 48 à 72 uur nadat de vliezen zijn gebroken.

Meerlingen

​Van elke 1000 zwangerschappen in Nederland zijn er ongeveer 15 een tweelingzwangerschap. Een drieling of meer is erg zeldzaam. Een zwangerschap van meer dan één kind is voor de aanstaande ouders meestal een verrassing, maar brengt naast blijdschap ook extra vragen en soms zorgen met zich mee.

Omdat een meerlingzwangerschap meer problemen met zich kan meebrengen dan een die van een eenling, zullen er extra controles plaatsvinden. Zo is er meer kans op vroeggeboorte, groeivertraging, hoge bloeddruk of (alleen bij kinderen die een placenta delen) het zogenaamde 'twin-to twin'-transfusiesyndroom (TTS), en tijdens de bevalling meer kans op een keizersnede.

Normale zwangerschap

​​​​​​​Als je zwanger bent maak je eerst een afspraak met een verloskundige. Dat is het begin. Je rekent op goede zorg.

Wat betekent dat eigenlijk, goede zorg?
Goede zorg houdt in dat je van de verloskundige begrijpelijke informatie krijgt over je zwangerschap, je bevalling en kraambed en alles wat daarmee samenhangt. Je krijgt daarbij heldere uitleg over onderzoek dat tijdens je zwangerschap wordt verricht, waaronder bloedonderzoek en echoscopie. Je kan je vragen kwijt bij onze medewerkers, er wordt naar je geluisterd en, afhankelijk van je situatie, je aan kan geven wat je tijdens de bevalling wel en niet wilt.

Goede zorg betekent ook dat je geen nodeloos onderzoek krijgt en je tijdig naar de gynaecoloog wordt verwezen als reden voor is. Natuurlijk krijg je informatie over de voor- en nadelen van pijnstilling tijdens de baring. Je kan vervolgens zelf aangeven of je wel of geen pijnstilling wilt tijdens de bevalling. Je bevalt op een plek waar jij je veilig en thuis voelt, en die voor jou medisch verantwoord is.

Goede zorg betekent dat jij de regie hebt over je zwangerschap en bevalling. Je krijgt daarbij persoonlijke begeleiding van zorgverleners die hun vak verstaan. Je kijkt uiteindelijk met een goed gevoel terug op een voorspoedige zwangerschap en bevalling.

Stuitligging

Sommige kinderen liggen tegen het einde van de zwangerschap in stuitligging: met de billen naar beneden en het hoofd omhoog. Vroeg in de zwangerschap is een stuitligging heel gewoon, maar tegen het eind van de zwangerschap ligt het kind normaal gesproken met het hoofd naar beneden. Bij een stuitligging ligt het hoofd van het kind boven in de baarmoeder. Als de billen bij de uitgang van het bekken liggen, spreekt men van een onvolkomen stuitligging. De benen kunnen ook onderaan liggen. Dat heet een volkomen stuitligging.

Als uw kind bij een zwangerschapsduur van 36 weken nog in een stuitligging ligt, kan de gynaecoloog of verloskundige proberen de baby te draaien. Bij een stuitligging aan het einde van de zwangerschap zal de gynaecoloog met je de voors en tegens van een vaginale bevalling en een keizersnede goed met je bespreken waarna je in overleg een keuze kunt maken. Een kind in stuitligging kan vaak gewoon vaginaal ter wereld komen. De billen of de voetjes van de baby verschijnen dan als eerste. In Nederland hebben de gynaecologen een aantal voorwaarden afgesproken waaronder een gewone, vaginale bevalling verantwoord is, ook bij een stuitligging.

(dreigende) Vroeggeboorte

Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar een periode van 37 tot 42 weken beschouwt men als een normale duur van de zwangerschap. Vroegtijdige weeën zijn weeën die optreden voor 37 weken. Ze kunnen leiden tot een bevalling op een te vroeg tijdstip, dat wil zeggen voordat de zwangerschapsduur 37 weken is. Dit noemt men ook wel een preterme bevalling. Het kind is dan bij de geboorte nog onrijp en heeft extra medische verzorging nodig. Zo’n te vroeg geboren kind noemt men een premature baby.

Proberen vroegtijdige weeën te remmen is bedoeld om de bevalling uit te stellen en ervoor te zorgen dat de geboorte van het kind plaatsvindt in een meer optimale situatie. Deze tijd zal vooral gebruikt worden om medicijnen toe te dienen die helpen om de longetjes van de baby rijper te maken.

 

 

 

Een zwangere buik met wiegje ernaast
Een kindje in de couveuse