Veelgestelde vragen

Blokken met vraagtekens

Hieronder vind je veelgestelde vragen, verdeeld in drie onderwerpen:
 

Algemeen

Wat zijn de wachttijden?
De wachttijden vind je op deze pagina. Een keer per maand worden deze geactualiseerd. Let op: dit is de toegangstijd voor een eerste consult. Voor bepaalde behandelingen bestaat daarnaast een wachtlijst.

Kan ik bij jullie terecht voor een behandeling met donor?
Nee, wij hebben geen donorvergunning. Voor behandelingen met een donor verwijzen wij naar het AmsterdamUMC.

Moet ik samen met mijn partner op de eerste afspraak komen?
Ja, het is noodzakelijk om samen met de partner op de eerste afspraak te komen. Tijdens de eerste afspraak wordt een oriënterend fertiliteitsonderzoek gestart om de oorzaak van de uitblijvende zwangerschap vast te stellen. Daarbij worden naar mogelijke oorzaken bij de man én de vrouw gezocht. Vanwege corona is het tijdelijk helaas niet altijd mogelijk om samen met de partner op vervolgafspraken te komen. Zie voor meer informatie onze coronafolder. 

Is er een leeftijdsgrens aan de behandeling?
In principe hanteren wij een leeftijdsgrens voor de vrouw van uiterlijk 42 jaar bij start behandeling.

Hoe lang moet ik foliumzuur blijven gebruiken?
Ook als het langer duurt om zwanger te raken, is het advies om foliumzuur te blijven gebruiken. Het effect ervan werkt het best als je ruim voor de zwangerschap bent begonnen met het gebruik.

Mag ik medicatie gebruiken rond behandelingen/ in de zwangerschap?
Dit verschilt per medicatie. Bespreek dit vooraf met je huisarts of met je behandelend arts van het Centrum voor kinderwens. Bij sommige vrouwen is al vóór de zwangerschap duidelijk dat zij een verhoogd risico op complicaties hebben tijdens de zwangerschap. In dat geval regelen we een zogenaamd ‘pre-conceptioneel consult´ voor jullie.

Kan ik bij jullie terecht voor invriezen van eicellen?
In ons centrum vinden IVF/ICSI-behandelingen plaats bij koppels met een kinderwens. Wanneer je eicellen wilt laten invriezen in verband met een kinderwens in de toekomst, verwijzen we naar het AmsterdamUMC.

Hoe meld ik mij aan bij het Centrum voor kinderwens?
Aanmelden bij het Centrum voor kinderwens kan via jullie huisarts. Alle huisartsen kunnen naar het Centrum voor kinderwens verwijzen. De verwijzing gebeurt vrijwel altijd geautomatiseerd via het verwijssysteem ZorgDomein. De verwijzing komt dan automatisch bij ons binnen. Binnen drie werkdagen bellen wij jullie om een afspraak in te plannen en informeren wij jullie over het vervolg.

Verwezen via een ander ziekenhuis?
De gynaecoloog van een ander ziekenhuis kan naar het Centrum voor kinderwens verwijzen. Je hoeft hiervoor verder niets te doen. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de verwijzing nemen wij contact met jullie op.

Kunnen wij overstappen van een ander IVF-centrum?
Wanneer jullie al een behandeltraject zijn gestart in een ander IVF-centrum óf daar nog ingevroren embryo’s (cryo’s) hebben dan adviseren wij je om de behandeling dáár eerst af te maken.
Willen jullie je aanmelden voor een nieuw behandeltraject (OI, IUI of IVF/ICSI)? Vraag dan via de huisarts een nieuwe verwijzing naar het Centrum voor kinderwens.

Ik volg een fertiliteitsbehandeling in het buitenland. Kan ik bij jullie terecht voor de controles (monitoring)?
Dat is afhankelijk van de situatie en van de reden waarom de behandeling niet plaatsvindt bij ons. Bij een dergelijk verzoek, zullen we jullie uitnodigen om hierover met ons in gesprek te gaan. Let op: hiervoor wordt een adviesconsult gedeclareerd bij je zorgverzekeraar, ook als we afzien van monitoring.
In dat gesprek bekijken we wat het precieze verzoek is en welke controles wel of niet mogelijk zijn. Als we wel de controles gaan doen, zijn hier ook kosten aan verbonden. Bovendien hebben we dan van je behandelaar een verwijsbrief nodig waarin duidelijk het type behandeling beschreven staat. Verder vindt monitoring alleen plaats tot de leeftijd van 45 jaar. In het geval van monitoring kunnen wij geen medicatie voorschrijven.
Tot slot: we kunnen niet garanderen dat we op dat moment ruimte hebben voor de monitoring.

Ik heb medicatie nodig voor een behandeling in het buitenland, kan ik dat bij jullie vragen?
Nee, wij schrijven alleen medicatie voor aan patiënten die bij ons centrum onder behandeling zijn. De behandelend arts is verantwoordelijk voor de medicatie.

Hoe kan ik het Centrum voor kinderwens voor spoed bereiken?
Onder niet-levensbedreigende spoed verstaan we situaties waarin niet gewacht kan worden tot de eerstvolgende werkdag. Het gaat om belemmeringen in de voortgang van de behandeling of complicaties die optreden tijdens de behandeling.
Bel dan met 0299 - 457 075 (24 uur per dag, alleen spoed).

Wat moet ik regelen en meenemen voor ons eerste bezoek?
Regelen:

  1. Verwijzing (via de huisarts of gynaecoloog ander ziekenhuis)
  2. Als jullie al bij een ander IVF-centrum onder behandeling zijn geweest: vraag bij het vorige IVF-centrum alvast het medisch dossier op van jou en je partner en neem deze mee naar de eerste afspraak.
  3. Informatie uitwisseling met patiënten verloopt deels via ons beveiligde patiëntenportaal ‘Mijn Dijklander’. Inloggen kan eenvoudig met een DigiD. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan vast aan, dan is dat vast geregeld. Zie ook Hoe werkt Mijn Dijklander

Meenemen:

  1. Identificatie (identiteitskaart of geldig paspoort)
  2. Verzekeringsbewijs
  3. Eventueel medisch dossier

Voor de vrouw: houd rekening met een inwendig onderzoek bij de eerste afspraak.

Kan ik ook in het weekend een afspraak plannen?
Afspraken in het weekend zijn alleen mogelijk voor patiënten die al onder behandeling zijn. We zijn voor eerste afspraken geopend van maandag t/m vrijdag.

Heb ik mijn afspraak altijd bij dezelfde arts?
Dat is niet altijd mogelijk. Wel kunnen jullie een voorkeur uitspreken voor een bepaalde arts. Daar zullen wij dan zoveel mogelijk rekening mee houden. Tijdens behandelingen zul je verschillende teamleden treffen, omdat de ontwikkeling van de eicellen de planning van de controles bepaalt.

Is het ook mogelijk om ergens anders de benodigde echo’s te maken?
Alle echo’s vinden plaats in het Centrum voor kinderwens in Purmerend. Hier is alles ingericht om de zorg te optimaliseren en maximaal samen te werken. Het elders uitvoeren van de echo’s is daarom niet mogelijk.

Heb ik een verwijsbrief nodig?
Ja, een verwijzing is noodzakelijk. Als je via de huisarts wordt verwezen loopt dit meestal automatisch via het verwijssysteem ZorgDomein. Als je wordt verwezen via een gynaecoloog uit een ander ziekenhuis is de verwijzing niet nodig.

Ik heb een afspraak staan voor een videoconsult. Hoe werkt dat?
Lees hier alles over het videoconsult / beeldbellen.

Kosten

Wat kost mijn behandeling?
Wij adviseren je om voor de start van de behandeling bij je zorgverzekeraar te informeren op welke vergoeding je recht hebt.
De kosten in het geval van onverzekerde zorg vind je in de passantentarieven.

Wordt mijn behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Dit is afhankelijk van je polisvoorwaarden en of het Dijklander Ziekenhuis een contract heeft met jouw zorgverzekeraar.

Over het algemeen geldt op dit moment:

  • De kosten van de eerste drie IVF/ICSI-behandelingen per doorgaande zwangerschap (ten minste 12 weken) worden vanuit de Basisverzekering vergoed tot 43 jaar
  • Wanneer het Dijklander Ziekenhuis een contract heeft met je zorgverzekeraar, dan wordt 100% vergoed én je hebt recht op vergoeding.
  • Mocht het Dijklander Ziekenhuis géén contract hebben én je hebt géén vrije keuze/restitutiepolis dan wordt afhankelijk van de polisvoorwaarden tussen 70 tot 80% vergoed.
  • Wanneer je wel een vrije keuze/restitutiepolis hebt dan wordt er, ongeacht of er een contract is met het Dijklander Ziekenhuis, 100% vergoed.

Het Dijklander Ziekenhuis heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars afspraken. Wij adviseren je om voor de start van de behandeling bij je zorgverzekeraar te informeren op welke vergoeding je recht hebt.

De basis budgetpolis en ZieZo selectief polis van Zilveren Kruis valt in 2022 niet onder de verzekerde zorg in het Dijklander Ziekenhuis. Alle overige polissen en labels van Zilveren Kruis wel. Heb je deze polis? Dan kun je nog steeds bij ons terecht maar wordt mogelijk niet de hele behandeling vergoed. Neem contact op met je zorgverzekeraar of kijk op de website van het Dijklander Ziekenhuis.
Het Dijklander Ziekenhuis kan niet de verantwoordelijkheid op zich nemen om te verifiëren of de behandeling wordt vergoed.

Waarom krijg ik als man een rekening? Mijn vrouw is toch degene die de behandeling ondergaat?
Als er een behandeling plaatsvindt waarbij het zaad wordt onderzocht of waarbij het zaad moet worden bewerkt voor de verdere behandeling (zoals bij IUI en IVF/ICSI) dan gaat dat op rekening van de man. Afhankelijk van je eigen risico en de afspraken met je zorgverzekeraar kun je dit wel of niet declareren.

Ik heb elders drie keer een IVF- of ICSI-behandeling ondergaan, heb ik nu weer recht op drie pogingen?
Nee, vanuit de Basisverzekering vergoedt de zorgverzekeraar drie IVF- dan wel ICSI-behandelingen. De telling van het aantal behandelingen geldt niet per jaar of per nieuwe verzekeraar, maar per doorgaande zwangerschap. Het maakt ook niet uit waar jullie de behandelingen hebben gedaan. Ben je zwanger geweest (minimaal 12 weken), dan heb je recht op drie nieuwe pogingen.

Aanvullend verzekerd?
Soms zijn in de aanvullende verzekering extra mogelijkheden opgenomen zoals vergoeding van meer dan drie keer IVF/ICSI, een second opinion, vergoeding lidmaatschap. Vraag daarom na bij je zorgverzekeraar waar je recht op hebt.

Ik heb een factuur ontvangen, betekent dit dat ik die zelf moet betalen en niets vergoed krijg?
Je krijgt de factuur thuis gestuurd omdat jij geen recht hebt op vergoeding door je zorgverzekeraar en/of het Dijklander Ziekenhuis geen contract heeft met je zorgverzekeraar voor dit type zorg.

Wij vragen je de factuur aan ons te betalen en vervolgens door te sturen naar je zorgverzekeraar. Je krijgt dan, afhankelijk van je polis, een eventuele vergoeding van je zorgverzekeraar.

Kan ik bij het Centrum voor kinderwens terecht voor een second opinion?
Een second opinion betekent letterlijk: een tweede mening. Bij het aanvragen van een second opinion verdiept een van onze fertiliteitsartsen zich in jullie dossier en geeft zijn professionele advies over het huidige behandelplan. Het blijft bij een advies, het Centrum voor kinderwens neemt de behandeling op dat moment niet over. Een second opinion aanvragen is vooral zinvol wanneer jullie voor een beslissing staan met ingrijpende gevolgen en/of wanneer jullie ernstige twijfels hebben over een diagnose of behandeling. Als je een afspraak hebt voor een second opinion, neem dan mee: de verwijsbrief van de huisarts of behandelend arts en informatie van de voorgaande kliniek(en).