Gecontracteerde zorgverzekeraars

Wanneer u in het Dijklander Ziekenhuis behandeld bent, hangt de hoogte van de vergoeding af van de soort polis die u heeft afgesloten en of het Dijklander Ziekenhuis contracten heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

 

Afspraken met zorgverzekeraars voor 2022

Ziekenhuizen onderhandelen met zorgverzekeraars over de kwaliteit, prijs en het volume van zorg. Afhankelijk van de verzekeringspolis (die u heeft of gaat afsluiten per 1 januari 2022) heeft u recht op een vergoeding voor de zorg. Daarom is het voor u van belang om te weten welke afspraken het Dijklander Ziekenhuis heeft met de zorgverzekeraars. Via deze pagina houden wij op de hoogte van de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten voor 2022.

Het Dijklander Ziekenhuis heeft met VGZ, Zilveren Kruis, ONVZ, Caresq en ENO al afspraken gemaakt over het leveren van medische specialistische zorg in 2022 aan hun verzekerden. Met de andere zorgverzekeraars zijn we nog in gesprek. Wij hebben er vertrouwen in dat we ook met deze zorgverzekeraars afspraken zullen maken voor 2022, net als in de afgelopen jaren.

In de bijlage vindt u een overzicht van de actuele status van de onderhandelingen per zorgverzekeraar. Dus met welke zorgverzekeraars we een overeenkomst hebben gesloten, met welke we nog in gesprek zijn om tot afspraken te komen en met welke zorgverzekeraars wij voor 2022 geen contract hebben afgesloten.

Dit overzicht updaten wij zo snel mogelijk als er wijzigingen in de status zijn.

Budgetpolissen
De basis budgetpolis en ZieZo selectief polis van Zilveren Kruis valt in 2022 niet onder de verzekerde zorg in het Dijklander Ziekenhuis (alle overige polissen en labels van Zilveren Kruis wel: zie bijlage).

Heeft u deze polis? U kunt voor alle zorg in ons ziekenhuis terecht. Houd er echter rekening meer dat uw zorgverzekeraar soms maar een deel van de kosten vergoed. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de restbetaling. Alleen de spoedzorg in ons ziekenhuis wordt volledig vergoed.

Bent u uw behandeling in 2021 of eerder gestart binnen het Dijklander ziekenhuis en heeft u een basis of selectief budgetpolis dan wordt uw zorg gewoon 100% vergoed. Bij een wijziging of bij een nieuwe zorgvraag in 2022 zal de vergoeding 75% bedragen van het landelijk gemiddelde tarief. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar bij vragen over de hoogte van de vergoeding van uw behandeling.

Zorgadvies en zorgbemiddeling
Als verzekerden willen weten hoe en waar zij terecht kunnen voor zorg, kunnen zij voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Patiënten kunnen erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Mensen die zorg nodig hebben of gezondheidsklachten hebben, wordt geadviseerd niet te wachten en contact op te nemen met hun huisarts.