Uw afspraak en behandeling

Agenda

De uitbraak van het coronavirus heeft invloed op geplande zorg en polikliniekafspraken. Hieronder leest u de meest voorkomende vragen over dit onderwerp. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Coronavirus - uw afspraken en behandeling

01. Gaat mijn afspraak op de polikliniek nog door?

Met ingang van 16 maart heeft het Dijklander Ziekenhuis de poliklinische activiteiten beperkt. Dit betekent geen sluiting van de poliklinieken. Maar, waar mogelijk, zullen consulten met patiënten telefonisch of via videoverbinding plaatsvinden. Alleen als het medisch direct noodzakelijk is, kunnen patiënten naar de poli komen. Ook worden er geen second opinions meer uitgevoerd.

Zit ik bij de eerste patiënten die weer mogen komen?
Vanaf 28 april start het Dijklander Ziekenhuis de poliklinische zorg voorzichtig weer op. In de gehele regio zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over welke patiënten als eerst geholpen moeten worden. Deze afspraken zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen waarin staat welke diagnoses het meest urgent zijn. Het is dus niet in alle gevallen zo dat als uw behandeling al een tijd geleden is uitgesteld, u nu als eerste aan de beurt bent. U kunt erop vertrouwen dat uw behandeling doorgaat zodra het kan. Alle patiënten die een afspraak hebben staan, worden persoonlijk gebeld of deze wel of niet doorgaat. U hoeft daarvoor niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis.Let op: het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

02. Gaat mijn behandeling (bvb scopie onderzoek) door?

Ingeplande behandelingen (zoals scopie onderzoek) voor de komende weken worden verzet. Als u een afspraak heeft voor een behandeling die wordt verzet, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. U hoeft hiervoor zelf geen contact met het ziekenhuis op te nemen. Let op! Het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

03. Gaat mijn behandeling tegen kanker door?

Voor patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek hematologie-oncologie of een behandeling moeten ondergaan op het dagcentrum Oncologie geldt: Als u luchtwegklachten heeft (hoesten, keelpijn, verkoudheid, kortademigheid, niezen) of koorts (temperatuur hoger dan 38 C), dan vragen wij u voorafgaand aan uw afspraak contact met ons op te nemen.

Wij vragen patiënten voor behandeling op de dagbehandeling oncologie geen begeleider mee te nemen (u kunt alleen gebracht en gehaald worden). En voor de afspraak op de polikliniek oncologie-hematologie te komen met max. 1 begeleider voor wie ook geldt: kom niet mee wanneer u last heeft van luchtwegklachten (hoesten, keelpijn, verkoudheid, kortademigheid, niezen) of koorts (temperatuur hoger dan 38 C). Was of desinfecteer de handen goed voor én na het bezoek op de poli. Reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden.

04. Gaat mijn operatie door?

Er is besloten om een aantal ingeplande operaties voor de komende weken te verzetten. Dit gaat met name om operaties waarbij wordt verwacht dat na de operatie een ziekenhuisopname nodig is. In totaal gaat het om ongeveer de helft van de operaties in het Dijklander Ziekenhuis. Als uw operatie wordt verzet, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. U hoeft hiervoor zelf geen contact met het ziekenhuis op te nemen. Let op! Het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

05. Kan er een begeleider mee naar mijn afspraak?

In principe mag u niemand meenemen naar uw afspraak. Tenzij u begeleiding nodig heeft van een mantelzorger, dan mag er één mantelzorger meekomen. Als iemand u naar het ziekenhuis brengt omdat u zelf geen vervoer hebt of niet zelf kunt rijden, kan deze persoon buiten het ziekenhuis blijven wachten. Het is niet bedoeling dat deze persoon in de wachtkamer plaatsneemt. 

Bij de ingangen van al onze locaties staan medewerkers die patiënten en bezoekers ontvangen. Zij heten elke patiënt en bezoeker welkom en stellen een aantal vragen. Aan de hand daarvan beoordelen zij of iemand mogelijk besmet is met het coronavirus. Zodat er, indien nodig, extra maatregelen genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijvoorbeeld door een mondkapje aan te reiken.

08. Kan ik nog terecht voor bloed prikken, röntgenfoto's en andere diagnostiek?

Bloed prikken, röntgenfoto's en andere diagnostiek is nu alleen mogelijk als daar een directe (urgente) medische noodzaak voor is. Overleg met uw huisarts als u bloed moet laten prikken, röntgenfoto's moet laten maken of andere diagnostiek nodig heeft. Hij/zij kan beoordelen (eventueel in overleg met het ziekenhuis) of uw verwijzing een directe medische noodzaak heeft.
Een overzicht van overige priklocaties in beide regio's vind je hier:
Regio Hoorn:  https://dcwf.nl/prikpunten/
Regio Purmerend https://www.salt.nl/tag/afwijkende-openingstijden/

11. Worden patiëntgegevens gebruikt in wetenschappelijk onderzoek naar corona?

Over het coronavirus is nog veel niet bekend. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg voor coronapatiënten te verbeteren en de volksgezondheid beter te beschermen. Dit doen we zelf, maar ook samen met andere instellingen.

Medische gegevens
Voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19 zijn medische gegevens uit uw dossier nodig. In deze tijden van crisis kunnen wij u niet altijd vooraf om toestemming vragen om deze gegevens te delen. Daarom gaan we er van uit dat u dit goed vindt.

Privacy
Uw gebruikte gegevens worden voorzien van een code en zijn hierdoor niet naar u te herleiden. Hiermee beschermen we uw privacy.

Heeft u bezwaar?
Mocht u bezwaar hebben tegen dit gebruik van uw gegevens, zeg dit dan tegen uw behandelaar. U kunt ook een email sturen naar patientenservicepunt@dijklander.nl. Vanaf dat moment zullen wij uw gegevens niet langer voor onderzoek naar COVID-19 gebruiken. Dit kunt u op elk moment doen.

14. Kan ik veilig naar het ziekenhuis komen?

Ja, we nemen diverse maatregelen voor uw en onze veiligheid.
We houden de 1,5 meter aan. We richten poli’s hiervoor tijdelijk opnieuw in. Zo gaan we werken met bepaalde tijdsloten, zodat patiënten elkaar zo min mogelijk kruisen. Er kunnen minder patiënten plaatsnemen in de wachtkamers. In de grote hal van beide locaties is ruimte gecreëerd om te wachten, als de wachtkamer van de betreffende polikliniek vol is.

15. Wat als mijn klachten verergeren?

Op alle poliklinieken beoordelen de specialisten welke patiënten het eerst gezien moeten worden. Voelt u dat u zieker wordt of twijfelt u of uw zorg uitgesteld kan worden, neem dan contact op met uw huisarts. Bent u al onder behandeling van het ziekenhuis, neem dan contact op met de polikliniek.