Klachten

Ondanks onze inzet bent u misschien toch niet helemaal tevreden over de kwaliteit van zorg van ons ziekenhuis. Wij leren graag van uw ervaring. Op deze pagina vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.

Klachtenregeling

De eenvoudigste, snelste en meestal ook beste oplossing is om uw klacht dan rechtstreeks te bespreken met de betreffende personen. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent met de oplossing of dat u uw ontevredenheid niet kunt of wilt bespreken met de betreffende persoon/personen. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het Dijklander Ziekenhuis.

Uw klachten of opmerkingen worden in alle gevallen serieus en vertrouwelijk behandeld. Wanneer u naar uw mening een klacht heeft dan kunt u deze op de volgende manieren aan ons kenbaar maken.

Contact bij klachten

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze verschillende locaties. Uw klacht ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk.

Voor locatie Hoorn en Enkhuizen:
Patiëntenservicepunt Dijklander Ziekenhuis Hoorn
Postbus 600
1620 AR Hoorn
Telefoon 0229 - 25 76 13
E-mail: patientenservicepunt@dijklander.nl

Voor locatie Purmerend of Volendam:
Patiëntenservicepunt Dijklander Ziekenhuis Purmerend
Antwoordnummer 95
1440 WB Purmerend
Telefoon 0299 - 45 79 99
E-mail: patientenservicepunt@dijklander.nl