Klachten

Ondanks onze inzet bent u misschien toch niet helemaal tevreden over de kwaliteit van zorg van ons ziekenhuis. Wij leren graag van uw ervaring. Op deze pagina vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, is het belangrijk die eerst te bespreken met degene die het betreft. Meestal leidt dat tot een oplossing. Als dat niet lukt, maakt het Patiëntenservicepunt u in eerste instantie wegwijs in de klachtenregeling. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent met de oplossing of dat u uw ontevredenheid niet kunt of wilt bespreken met de betreffende persoon/personen. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het Dijklander Ziekenhuis.

Uw klachten of opmerkingen worden in alle gevallen serieus en vertrouwelijk behandeld. Wanneer u naar uw mening een klacht heeft dan kunt u deze op de volgende manieren aan ons kenbaar maken. Uitgebreide informatie staat in de folder:  Ontevreden? Klachten of suggesties? Laat het ons weten!

Contact bij klachten

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze verschillende locaties. Uw klacht ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk.

Voor locatie Hoorn en Enkhuizen:
Patiëntenservicepunt Dijklander Ziekenhuis Hoorn
Postbus 600
1620 AR Hoorn
Telefoon 0229 - 25 76 13
E-mail: patientenservicepunt@dijklander.nl

Voor locatie Purmerend of Volendam:
Patiëntenservicepunt Dijklander Ziekenhuis Purmerend
Antwoordnummer 95
1440 WB Purmerend
Telefoon 0299 - 45 79 99
E-mail: patientenservicepunt@dijklander.nl

Voor de Klachtencommissie 
Bent u met de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing gekomen of wilt u zich liever niet tot de klachtenfunctionaris wenden? Dan kunt u ervoor kiezen een schriftelijke klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen met het schriftelijk formuleren van uw klacht.

Klachtencommissie Dijklander Ziekenhuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn