Bestratingswerkzaamheden bij Dijklander Ziekenhuis

Foto van straatwerk

Vanaf maandag 17 februari wordt de bestrating bij de hoofdingang van locatie Purmerend vernieuwd. Aan de voorzijde van het gebouw wordt een begin gemaakt door een gedeelte van de parkeerplaatsen te bestraten en het tegelpad voor voetgangers en fietsers te verhogen.

De bestaande bestrating ligt er al sinds 1988 en de stenen erg zijn verweerd en op veel gedeeltes al kapot waardoor er onveilige situaties ontstaan. Het is daarom noodzakelijk de bestrating te vervangen. De werkzaamheden vinden in fases plaats. De aannemer zal zijn uiterste best doen om de overlast voor patiënten, bezoekers en medewerkers zoveel mogelijk te beperken.

Wat gaat er gebeuren
Het voetpad recht voor de hoofdingang wordt opgehoogd en vernieuwd. Aannemingsbedrijf Markus is hier tot eind mei mee bezig. Als de grond na enkele maanden voldoende is gezakt, gaat de aannemer verder en wordt het gehele parkeerterrein bij de hoofdingang aan de Waterlandlaan aangepakt. Tot eind 2020 zal dit voor overlast zorgen.

Wat gaat u ervan merken

  • Tijdens de werkzaamheden zorgt de aannemer voor veilige looproutes, oversteekplaatsen en omleidingen voor voetgangers, fietsers en automobilisten gemaakt. De routes en omleidingen worden door middel van borden aangegeven.
  • Een aantal parkeerplaatsen is tijdelijk niet toegankelijk. Over het algemeen zijn er voldoende parkeervoorzieningen aanwezig.
  • Het pad recht voor de ingang wordt opgehoogd met zand en grond. Omdat de ophoging eerst ongeveer een half jaar moet zakken wordt tijdelijke verharding aangebracht. De ingang blijft hierdoor gewoon bereikbaar en ook worden de zitbankjes teruggeplaatst.
  • Houdt er rekening mee dat werkverkeer soms kort de doorgang kan blokkeren en dat er mensen langs en/of op de weg aan het werk zijn. Op het terrein geldt een maximum snelheid van 15km/u. Voor hun en uw eigen veiligheid vragen wij om rekening te houden met de snelheid en goed de informatie- en omleidingsborden in de gaten te houden.