Bloedprikken voortaan op afspraak

buisjes

Niet meer lang hoeven wachten in overvolle wachtkamers, dat is de voornaamste reden dat o.a. de prikpoli’s van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam voor bloedafname en inleveren materiaal vanaf maandag 10 mei a.s. gaan werken met een online afsprakensysteem. Patiënten kunnen zelf een afspraak inplannen op een moment dat het hen uitkomt.

Om de toestroom van patiënten te organiseren en de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen gaan alle prikpunten van Diagnost-IQ voor bloedafname en inleveren materiaal vanaf maandag 10 mei a.s. werken met een online afsprakensysteem. 

Met ingang van 6 mei a.s. kunnen patiënten voor bloedafname en het inleveren van materiaal, zoals urine of ontlasting, eenvoudig zelf online een afspraak inplannen voor een moment dat het hen uitkomt. Vanaf 10 mei kunnen zij via deze weg bij de diverse afnameposten terecht.

Het prikken op afspraak draagt bij aan het waarborgen van de patiëntenspreiding en zorgt ervoor dat het minder druk zal zijn in de wachtkamers. Coos Molenaar, afdelingshoofd Klinisch Chemisch Laboratorium: “We realiseren ons dat patiënten en verwijzers moeten wennen aan deze nieuwe werkwijze. Maar dit systeem zorgt voor betere service; doordat patiënten zelf hun afspraak plannen, kunnen ze snel en vakkundig worden geholpen. De tijd van lang wachten in een drukke wachtkamer laten we hiermee achter ons.’

Zelf afspraak plannen
Door middel van het scannen van een QR-code op het aanvraagformulier komen patiënten vanzelf in de afsprakenagenda terecht. Ook via de link: https://afspraaklaboratoria.qmatic.cloud kan op elk mobiel apparaat een afspraak worden ingepland. Het is ook mogelijk om telefonisch een afspraak te maken via 088 3424614.

Voor meer informatie of het plannen van een afspraak verwijzen wij naar: https://www.diagnost-iq.nl/over-diagnost-iq/veelgestelde-vragen
https://afspraaklaboratoria.qmatic.cloud