Bouw Acute Zorg Unit gestart

Team AZU klaar voor de bouw

Vanaf voorjaar 2020 één voordeur voor alle spoedzorg in regio Waterland

Op de plek waar eerst de gipskamer, endoscopie en de zelfstandig behandelkamers zaten is gestart met de bouw van een modern en compacte Acute Zorg Unit (AZU). Locatie is op de begane grond, aansluitend bij de HAP-SEH. Zo ontstaat er een ‘Spoedstraat’.

De kracht van de AZU is de concentratie van alle spoedzorg in één bouwdeel. De AZU bestaat uit de huidige geïntegreerde Huisartsenpost-spoedeisende hulp, aangevuld met de eerste harthulp, coronary care unit/hartbewaking (CCU), een Stroke-unit, dit is de eerste spoedopvang voor mensen die een beroerte of een herseninfarct hebben doorgemaakt en de Intensive care. De afdelingen zijn geschakeld en lopend vloeiend in elkaar over. Hierdoor kunnen ruimtes en voorzieningen, zoals apparatuur, optimaal worden benut en ontstaat er een betere zorglogistiek.

Direct achter de Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH) worden de ruimtes gezamenlijk gebruikt en werken gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen samen om voor de spoedpatiënt het zorg- en behandelproces zo goed mogelijk aan te laten sluiten. De kwaliteit, veiligheid en patiëntvriendelijkheid van acute zorg in de regio Waterland wordt hiermee zeker gesteld. De planning is om de AZU in het voorjaar van 2020 in gebruik te nemen.