Crisisoefening op 2 en 3 november locatie Hoorn

Mobiele commando unit

Om onze crisisorganisatie scherp en vakbekwaam te houden is op 2 en 3 november een grote crisisoefening bij het Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn.

Deze oefening wordt georganiseerd in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. De brandweer, politie, gemeente, GHOR én het ziekenhuis oefenen deze twee dagen hoe te handelen bij een crisissituatie. Aan de achterzijde van het ziekenhuis (vlakbij het GGZ-gebouw aan de Maelsonstraat) staan tijdens de oefening een aantal voertuigen van hulpdiensten en een mobiele commando unit. Ook kunt u medewerkers van deze diensten in uniform zien rondlopen.             

De oefening heeft geen impact hebben op onze zorgverlening. Alle poli’s en afdelingen zijn gewoon open.