Derde coronaprik voor selecte groep met ernstige afweerstoornis

vaccin

Patiënten van het Dijklander Ziekenhuis met een afweerstoornis of sterk verminderd immuunsysteem hebben vorige week een uitnodiging ontvangen voor een 3de vaccinatie tegen het coronavirus. Helaas werd alleen de envelop voorzien van uw naam en adresgegevens. Het ontbreken van uw NAW-gegevens op de uitnodiging zelf levert bij sommige GGD-punten problemen op. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan. Een nieuwe brief volgt in week 42.

Veel patiënten zijn na een vaccinatie met het Janssen-vaccin of twee vaccinaties met een ander vaccin voldoende beschermd tegen het coronavirus. Maar er zijn patiënten, bijvoorbeeld patiënten met een afweerstoornis of sterk verminderd immuunsysteem, die na twee vaccinaties onvoldoende antistoffen hebben opgebouwd. Voor deze patiënten kan een 3e prik zorgen voor betere bescherming tegen het coronavirus. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen ontvangen uiterlijk in de week van 11 oktober een uitnodiging van het ziekenhuis. De prik wordt gezet bij een GGD-priklocatie.  Neem hierbij uw brief en de envelop mee.

Voor andere patiënten is een 3e prik, als oppepper van eerdere vaccinaties, nu nog niet nodig, ook niet voor ouderen.
Bekijk voor veel gestelde vragen over deze vaccinatie of meer informatie de website van het RIVM.