Dijklander in het nieuws naar aanleiding van incident met medicijnen

Dijklander Ziekenhuis

Bijna twee jaar geleden kregen we het signaal dat er medicatie miste uit de medicijnkamers van twee afdelingen. Uit onderzoek, mede uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau, bleek dat enkele medewerkers betrokken waren bij de ontvreemding van medicijnen. Met die medewerkers zijn gesprekken gevoerd en individueel passende maatregelen genomen. Ook zijn er maatregelen genomen om risico op herhaling in de toekomst zo klein mogelijk te maken. We betreuren dat dit incident heeft plaatsgevonden, maar willen benadrukken dat het geen gevolgen heeft gehad voor de veiligheid van onze patiĆ«nten. We hebben hiervan een melding gemaakt bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.