Dijklander Ziekenhuis geeft patiënt aan de beademing weer een stem

Foto van ventilation practitioner

Patiënten die aan de beademing liggen zijn niet in staat om te praten. Dit bemoeilijkt de communicatie. Op de Intensive Care in het Dijklander Ziekenhuis is het met een speciale techniek gelukt een patiënt letterlijk weer een stem te geven terwijl hij aan de beademing ligt. Hiermee is het Dijklander Ziekenhuis het eerste ziekenhuis in de regio waarbij deze methode wordt toegepast.

Beademing gaat meestal via een buisje dat voorbij de stembanden ligt. Hierdoor is praten niet meer mogelijk. Voor de communicatie wordt dan gebruikt gemaakt van gebaren, een letterbord of een speciale app. Maar bij een hoge dwarslaesie, waarbij je je handen niet meer kunt bewegen, zijn deze methodes onbruikbaar. Op de IC van het Dijklander Ziekenhuis lag een patiënt waarbij communicatie alleen mogelijk was via oog- en mondbewegingen. Het is via een speciale techniek gelukt om deze patiënt z’n eigen stem terug te geven en te laten spreken tijdens beademing. Dit was mogelijk nadat een tracheostoma was aangelegd.

IC-Verpleegkundige Stephanie List (rechts op de foto): “Via mijn opleiding tot ventilation practitioner kwam ik in contact met dr. Peter Egbers (intensivist-anesthesioloog) uit het Medisch Centrum Leeuwarden. Hij vertelde mij van de mogelijkheden van een speciale spreekklep (Passy Muir Valve) voor aan de beademing. Ik was direct enthousiast. Terug in Hoorn hebben we met een intensivist van ons en dr. Egbers een plan gemaakt hoe we dit konden toepassen. Het was een bijzonder moment dat de patiënt na enkele stemloze weken weer verstaanbaar kon communiceren’. Collega Mariska Brink: “We zijn enorm trots dat het team dit met veel enthousiasme heeft opgepakt waardoor we korte tijd later ook voor een andere patiënt op deze manier weer letterlijk een stem hebben kunnen geven. We zijn nu goed in staat om deze methode toe te passen en voor overleg mogen we de IC in Leeuwarden altijd benaderen”.

Techniek
De toegepaste methode is ontwikkeld in het MCL-Leeuwarden. Hierbij wordt er een klep in het beademings-circuit gezet waardoor de patiënt lucht krijgt uit de beademingsmachine, maar moet uitademen via de ‘natuurlijke weg’, via de stembanden. Hierdoor kan de patiënt geluid maken en dus praten. Niet iedere patiënt is hier geschikt voor. Patiënten moeten een tracheostoma hebben en goed te instrueren zijn. Het Dijklander Ziekenhuis heeft ook de juiste apparatuur om deze techniek te kunnen toepassen. De methode is inmiddels niet uniek meer. Ook in Australië, Groot Brittannië en in de VS is het voor patiënten met een tracheostoma mogelijk om te spreken tijdens beademing.

Eerste stap naar herstel
Stephanie: “We zijn blij op dat wij dit nu ook voor de patiënten vanuit onze regio mogelijk maken. Buiten het feit dat wij nu echt met de patiënt kunnen communiceren, krijgen patiënten hiermee weer een stukje kwaliteit van leven terug. Weer kunnen praten helpt de patiënt bij zijn herstel. Er kan gestart worden met sliktherapie en beginnen met het eten van vla en appelmoes. Zo kan hier al gewerkt worden aan revalidatie die buiten het ziekenhuis zal worden voortgezet. Het is mooi om te zien dat iemand die eerder compleet afhankelijk was van anderen, met deze methode weer een stukje eigen regie krijgt over zijn eigen lijf en leven”.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje.