Dijklander Ziekenhuis ontvangt positieve beoordeling snelle toets transformatieplan (IZA)

Voorzijde ziekenhuis Purmerend

Het Dijklander Ziekenhuis heeft van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis een positieve beoordeling ontvangen voor de snelle toets van het ingediende transformatieplan. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn onder andere afspraken gemaakt over hoe zorgverleners samen met zorgverzekeraars plannen kunnen ontwikkelen voor impactvolle transformaties in de zorg. Het plan beschrijft de aanpak van het Dijklander Ziekenhuis om de groeiende zorgvraag en het tekort aan personeel op te vangen. 

Het doorlopen van de snelle toets is nog geen definitief akkoord op het transformatieplan, maar betekent wel dat het Dijklander Ziekenhuis verder kan met de planvorming en daarmee de ontwikkeling van passende en toekomstbestendige zorg in de regio West-Friesland en Zaanstreek Waterland. 

Toegankelijke zorg 
Centraal staat het waarborgen van de toegankelijke zorg tegen een achtergrond van een groeiende en complexer wordende zorgvraag en een stijgend personeelstekort. Het huidige tekort leidt nu al tot knelpunten in het ziekenhuis en de verwachting is dat het personeelstekort verdriedubbelt in 2032. Het Dijklander Ziekenhuis geeft prioriteit aan het voorkomen van een nog groter tekort aan cruciale zorgmedewerkers door te investeren in drie pijlers: inrichten van passende zorgpaden, slimme inzet van medewerkers en zorgprofiel en locatieprofilering

Willem Wiegersma, voorzitter van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis: “We zijn blij met de positieve uitslag van de snelle toets. Wij hebben de afgelopen jaren al veel gedaan om de zorg toegankelijk te houden. In dit transformatieplan bouwen we daarop voort.” 

De zorgtransformatie wordt mede mogelijk gemaakt door initiatieven op het gebied van digitale innovatie, huisvesting, slim capaciteitsmanagement en duurzaamheid. De positieve beoordeling van de snelle toets is de eerste stap. Later dit jaar volgt de beoordeling op het daadwerkelijke plan. 

Samenwerking
Naast de eigen inspanningen om de zorg anders te organiseren en de toenemende zorgvraag regionaal op te vangen, werkt het Dijklander Ziekenhuis samen met andere zorginstellingen in de regio. Zo participeren we o.a. in het Regioplatform en nemen we deel aan de ontwikkeling van de Regioplannen Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland.