Internationale studie naar optimale dosering bloedverdunners stopt vroegtijdig met deelname nieuwe patiënten

ACTION-1 studie stopt met nieuwe patiënten

De internationale ACTION-1-studie naar de optimale dosering van de bloedverdunner heparine tijdens operaties aan de aorta stopt vroegtijdig met het laten deelnemen van nieuwe patiënten. Onderzocht is of een andere manier van doseren van heparine zou leiden tot minder complicaties bij patiënten. Uit een tussentijdse evaluatie is gebleken dat de door het Dijklander Ziekenhuis geïnitieerde studie haar doelen niet meer kan halen. 

De optimale dosering van heparine is niet bekend. In de meeste gevallen wordt standaard één keer 5000 eenheden gegeven. De werking van heparine kan gemeten worden met een simpele test, die meet in welke mate het bloed stolt. Dit heet de Activated Clotting Time, oftewel ACT. Tot nu toe gebeurt dit niet standaard bij slagaderingrepen, wel bij alle ingrepen aan het hart. In de studie is onderzocht wat de optimale dosering van heparine is. Patiënten kregen dan ofwel de standaarddosering, of een dosering die bepaald wordt aan de hand van de ACT. De verwachting was dat deze studie meer inzicht zou geven in de optimale doseringen van heparine, zodat de patiënt zo min mogelijk kans heeft op complicaties.

Voordat de officiële ACTION-1 studie is begonnen, is eerst een proefstudie gedaan met 54 patiënten. Tijdens deze proefstudie zijn er geen patiënten overleden en ook bleek dat patiënten bij wie de optimale dosering heparine is bepaald aan de hand van de ACT, minder complicaties hadden. De verwachting was dat de daadwerkelijke studie dit beeld zou bevestigen.

Uit een tussentijdse evaluatie van de definitieve studie (ACTION-1) is nu gebleken dat de groep patiënten bij wie de dosering werd bepaald aan de hand van de ACT weliswaar niet meer bloedingscomplicaties had dan de groep die de standaarddosering kreeg, maar er zijn in deze groep wel meer patiënten overleden. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat dat de toegenomen sterfte komt door de toegediende hoeveelheid heparine, zal door middel van deze studie niet meer geconcludeerd kunnen worden of het beter is om de dosering te bepalen aan de hand van de ACT. Daarom stopt de studie vroegtijdig met het laten deelnemen van nieuwe patiënten.