Plan voor sluiten polikliniek Heerhugowaard

Het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis zijn van plan om vanaf het voorjaar van 2019 geen patiëntenzorg meer te bieden op de polikliniek van Heerhugowaard. Patiënten uit Heerhugowaard en omgeving kunnen vanzelfsprekend terecht op de poli’s in Hoorn, Purmerend, Volendam en Enkhuizen. De spreekuren stoppen naar verwachting in maart 2019. De faciliteiten worden zoveel mogelijk verplaatst. Zo wordt de röntgenapparatuur verhuisd naar Volendam. Dat betekent dat patiënten daar straks ook terecht kunnen voor het maken van een röntgenfoto.

Foto van poli Heerhugowaard

Niet meer haalbaar
Bestuursvoorzitter Arno Timmermans licht het plan toe: “Als ziekenhuis bieden we onze zorg dichtbij patiënten waar mogelijk en verder weg waar nodig. We constateren dat het voor veel specialismen niet meer haalbaar is om spreekuren in Heerhugowaard te houden. Ook zien we steeds meer mensen uit de regio Heerhugowaard op de locatie Hoorn. Dit betekent dat de omstandigheden die de polikliniek Heerhugowaard bestaansrecht geven, niet meer gelijk zijn aan die van 2010 toen we deze locatie openden.”
 
Enkhuizen en Volendam blijven
De buitenpoli’s in Enkhuizen en Volendam behoudt het ziekenhuis als algemene poliklinieken waar diverse specialismen spreekuren houden en diagnostiek uitvoeren dicht bij patiënten in de buurt. Vanuit deze poliklinieken wil het ziekenhuis de nadruk leggen op intensieve samenwerking met huisartsen en andere zorgaanbieders.
 
De raad van bestuur heeft over het voornemen advies gevraagd aan de cliëntenraad en de interne adviescommissies. Na ontvangst van de adviezen neemt het ziekenhuis een definitief besluit.