Voorgenomen verkoop van Diagnost-IQ en Comicro aan OLVG Lab

lab

Vandaag heeft het Dijklander Ziekenhuis samen met Zaans Medisch Centrum en OLVG Lab BV een overeenkomst getekend voor de voorgenomen verkoop van Diagnost-IQ BV (Klinische Chemie) en Comicro BV (Medische Microbiologie) aan OLVG Lab BV. Beide zijn nu nog dochtervennootschappen van het Dijklander Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum. 

 

De samenvoeging zorgt ervoor dat er optimaal kan worden geïnvesteerd om de zorginnovatie en diagnostiek voor aanvragers en patiënten verder te verbeteren en te optimaliseren. Dit leidt tot een betere aansluiting op en ondersteuning van de regionale zorgnetwerken en eerstelijnszorgverleners. Ook draagt het bij aan een verbeterde procesautomatisering en digitalisering. Vooralsnog betreft het alleen een aandelenoverdracht. Op termijn zal een volledige integratie van de dienstverlening plaatsvinden. 

Ter goedkeuring toezichthoudende instanties

De transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende instanties, waaronder de NZa en de ACM. Na goedkeuring zal de voorgenomen aandelentransactie plaatsvinden, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.

Over OLVG Lab BV

OLVG Lab BV levert innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte (klinische chemie, medische microbiologie en pathologie), in combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren. OLVG Lab BV levert op dit moment al de integrale diagnostiek voor belangrijke delen van Amsterdam (OLVG, BovenIJ en Acibadem), Almere (Flevoziekenhuis) en het Gooi (Tergooi). Nu komen hier het Dijklander Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum bij.