Toestemming uitwisseling medische gegevens met zorgverleners buiten het Dijklander Ziekenhuis

Het Dijklander Ziekenhuis houdt een medisch dossier van u bij. In dit dossier staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Het ziekenhuis kan deze gegevens via het verschillende uitwisselingsplatformen zoals het Zorgverlenersportaal en het zorgplatform, delen met andere zorgverleners buiten het Dijklander Ziekenhuis, zoals huisartsen, apothekers, specialist ouderengeneeskunde, sportarts, GGZ psychiater, arts verstandelijk gehandicapten of een medisch specialist in een ander ziekenhuis. Dat mag alleen als u hiervoor (eenmalig) uw toestemming geeft.

Waarom toestemming geven?

Soms komt u buiten het ziekenhuis ook bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij uw huisarts, bij een arts op de spoedpost of in een ander ziekenhuis. Dan is het belangrijk dat deze zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.

Welke gegevens

Het Dijklander Ziekenhuis stelt de volgende gegevens beschikbaar:

  • Samenvatting; patiëntendossier, hierin staat een samenvatting over u, met beknopte informatie over uw gezondheid, medicijnen en eventuele allergieën.  
  • Behandelgegevens; hierin staat beknopte informatie over de behandeling die u heeft gehad of krijgt.
  • Medicatiegegevens, hierin staat een overzicht van de medicatie die u bij uw apotheken heeft meegekregen. Ook worden uw overgevoeligheden, intoleranties en allergieën gedeeld.
  • Uitslagen, baat uitslagen van bijvoorbeeld röntgenfoto’s, scans, of labuitslagen

Als u geen toestemming heeft gegeven kunnen zorgverleners buiten het Dijklander Ziekenhuis deze gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Daarom vragen wij u toestemming om uw gegevens te mogen delen.

Welke zorgverleners hebben toegang?

Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens inzien nadat u toestemming heeft gegeven. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft krijgen huisartsen, apothekers, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten toegang tot uw medische gegevens. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgverleners bij. Denk daarbij aan tandartsen, laboratoria en trombosedienstartsen. Zorgverzekeraars en arbo-artsen zijn uitgesloten van inzage.

Toestemming

U kunt schriftelijk toestemming geven aan het Dijklander Ziekenhuis door een toestemmingsformulier in te vullen. Dit kan ook via Mijn Dijklander. Eenmaal toestemming geven is voldoende, ook als u door meerdere zorgverleners in het Dijklander Ziekenhuis gezien wordt en ongeacht op welke locatie u behandeld wordt. Uw beslissing nemen we op in uw patiëntendossier, ook wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet te laten inzien. Toestemming geven is overigens niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Toestemming voor kinderen

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Is uw kind 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd - én het kind toestemming geven. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven.

Wat als ik geen toestemming wil geven of mijn toestemming wil intrekken?

Ook als u geen toestemming (meer) geeft kunt u dit schriftelijk laten vastleggen bij het Dijklander Ziekenhuis door een formulier in te vullen. U kunt dit ook zelf regelen via Mijn Dijklander. Uw beslissing nemen we op in uw patiëntendossier. U gegevens worden dan niet (meer) getoond aan zorgverleners buiten het Dijklander Ziekenhuis.

Meer informatie

Folder: Delen van uw medische gegevens