Anderhalvelijnsconsult

In een digitaal anderhalvelijnsconsult vraagt de huisarts via Zorgdomein advies aan een specialist of de patiënt in de eerste lijn gediagnosticeerd, behandeld en/of begeleid kan worden en mogelijk behandeladvies. Of dat de patiënt toch verwezen moet worden naar de specialist. Het gaat hierbij om nieuwe patiënten.

Het aanbod van het Dijklander Ziekenhuis kun je vinden via ZorgDomein: zorgaanbod Teleconsultatie en Medisch Specialistische zorg (overige zorgvragen). 

Aanbod West-Friesland en Wieringermeer
per 01-12-2023
Aanbod Waterland
per 01-12-2023

Geriatrie

Kind  

MDL 

Interne endocrinologie 

Interne nefrologie 

Psychiatrie 

Urologie 

Orthopedie 

Revalidatie 

Urologie 

Geriatrie 

Kind 

MDL 

Interne endocrinologie     

Interne nefrologie 

Psychiatrie 

Cardiologie 

Orthopedie 

Revalidatie 

Teleconsultatie dermatologie
(via reeds bestaande aanbod TCCN) 

Teleconsultatie cardiologie
(via reeds bestaande aanbod TCCN/Ksyos) 

Dermatologie
(via Ksyos)

per 1-1-2024 via Zorgdomein