Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Het Dijklander Ziekenhuis vindt het belangrijk dat artsen, physician assistants en verpleegkundigen patiëntgebonden medisch wetenschappelijk onderzoek doen. Daarvoor heeft de raad van bestuur het wetenschapsbeleid ingezet. Zo kunnen ze vanuit de praktijk bijdragen aan nieuwe kennis en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op medisch vakgebied. Meestal gaat het om wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, nieuwe behandelmethoden of diagnostiek.

Wetenschappelijk onderzoek met bestaande medische gegevens en/of (resterend) lichaamsmateriaal is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren. Deze gegevens geven goed inzicht in het verloop van de ziekte en de behandeling van patiënten. In deze informatie folder leggen wij uit wat dit voor u betekent.

Indien u niet wilt dat uw gegevens en/of (resterend) lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of kwaliteit, kunt u daar tegen bezwaar maken.