De Kinderdiabetespoli

Diabetes is één van de meest voorkomende chronische ziektes bij kinderen. Het Kinderdiabetesteam van het Dijklander Ziekenhuis bestaat uit kinderartsen, gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen, diëtistes, psychologen en medisch maatschappelijk werk.

Kinderen met diabetes bezoeken de kinderdiabetespoli jaarlijks minimaal vier keer.

Diabetescarrousel

Twee keer per jaar worden de kinderen met hun ouders uitgenodigd voor de diabetescarrousel. Dat is een combinatiespreekuur met een kinderarts en kinderdiabetesverpleegkundige. Dit scheelt een paar ziekenhuisbezoeken. De diabetescarrousel wordt in het voorjaar aangevuld met een gesprek met een diëtiste en in het najaar met een gesprek met een psycholoog of medisch maatschappelijk werker. Tussendoor worden er minimaal twee polibezoeken gepland bij de kinderdiabetesverpleegkundige.
Soms is het nodig om vaker op de polikliniek te komen. Bijvoorbeeld als de bloedsuikerwaardes erg schommelen of voor andere vragen over bijvoorbeeld een insulinepomp, de glucosesensor, prikangst of vakantie.
 

Normale groei en ontwikkeling

Het team streeft zoveel mogelijk naar zelfmanagement van ouders en kind. De doelstelling van de behandeling van kinderen met diabetes is gericht op een normale groei en ontwikkeling van het kind en op het voorkomen van acute en chronische complicaties. Uitgangspunt hierbij is dat het kind en de ouders/verzorgers zelfstandig met diabetes leren omgaan.
 

Adolescenten en het transitietraject

Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd wordt de overstap gepland van de kinderpolikliniek naar de volwassenpolikliniek (het zogenoemde transitietraject). Jongeren vanaf 18 jaar kunnen gebruik maken van de adolescentenpoli. Dan neem je afscheid van de kinderarts, maar blijft de kinderdiabetesverpleegkundige betrokken tot je 23 wordt.

Het transitietraject bestaat uit een aantal afspraken verdeeld over een jaar. Je komt, zoals je gewend bent, elke drie maanden op controle. Het transitietraject start bij de diabetescarrousel. Tijdens deze afspraak informeert de kinderarts je over het feit dat je over zult gaan naar de internist. De volgende afspraak zijn de kinderarts, internist en de kinderdiabetesverpleegkundige aanwezig voor de warme overdracht aan de internist. Daarna zullen de afspraken plaatsvinden bij de internist en de kinderdiabetesverpleegkundige.
 

Bereikbaarheid Kinderdiabetespoli

De kinderdiabetesverpleegkundigen zijn iedere werkdag bereikbaar. Bel (0299) 457 457 en vraag naar de kinderdiabetesverpleegkundige. Voor niet dringende zaken zijn we bereikbaar via e-mail: kinddiab@dijklander.nl

Spoed? Het kinderdiabetesteam is 24 uur per dag bereikbaar voor spoed via de medische spoedlijn: (0299) 457 457. U krijgt de centrale aan de telefoon. Als u hen vraagt naar het Kinderdiabetesteam verbinden zij u door met diegene die dienst heeft.
 

Handige websites over kinderen en diabetes