Kindercardiologie

De kindercardiologie gaat over alles wat met het hart te maken heeft. Dat kunnen aangeboren hartafwijkingen zijn, maar ook verworven hartafwijkingen, erfelijke afwijkingen van de hartspier en ritmestoornissen van het hart. In het Dijklander ziekenhuis kunnen kinderen met een hartprobleem worden beoordeeld door alle kinderartsen. Afhankelijk van het probleem kan aanvullend onderzoek worden gedaan.

In ons ziekenhuis kunnen de volgende onderzoeken worden gedaan:

  • ECG’s (hartfilmpjes)
  • Holters (24-uurs ECG’s)
  • Eventrecorderonderzoeken (dit is een klein kastje dat voor een week mee naar huis gaat en dat tijdens klachten een ECG registreert).
  • Screenende of controle-echo’s van het hart

Eén van de kinderartsen (C.W. Bilijam) heeft extra scholing gehad in onderzoek naar hartklachten. Eens per maand komt één van de kindercardiologen uit het AMC, Amsterdam, in Hoorn een spreekuur samen met haar doen. Dat betekent dat kinderen uit onze regio niet voor alle hartproblemen of alle onderzoeken naar Amsterdam hoeven te gaan. Met de kindercardiologen uit Amsterdam vindt daarnaast zeer regelmatig en laagdrempelig contact plaats over de kinderen die hier gezien worden.