Kinderen met kanker

Foto van kralenketting

Per jaar worden in Nederland ongeveer 600 kinderen gediagnosticeerd met kanker. Dat betekent dat het bij kinderen gelukkig een relatief zeldzame ziekte is. De diagnostiek en complexe behandeling vindt op dit moment plaats in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Dit is een gespecialiseerd kinderoncologisch ziekenhuis. Een klein aantal algemene ziekenhuizen in Nederland mag ondersteunende zorg leveren aan kinderen met kanker, genaamd 'shared care'. Dit vanuit de visie: ver van huis als het moet, dicht bij huis als het kan.

Door SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland) en de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker) zijn voorwaarden opgesteld waaraan ziekenhuizen moeten voldoen om deze zorg te mogen leveren. Die voorwaarden zijn onder andere het aantal kinderen die in medebehandeling zijn voor chemotherapie, het aantal geschoolde medewerkers en het volgen van bij- en nascholing. Shared care bestaat onder andere uit het toedienen van chemotherapie in dagopname, bloedtransfusies, toedienen van antibiotica vanwege infecties en poliklinische controles. Het Dijklander Ziekenhuis is een van die ziekenhuizen. Er zijn kinderartsen gespecialiseerd in kinderoncologie, apothekers, kinderoncologieverpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en kinderpsychologen bij betrokken.

Sinds 2018 wordt alle zorg voor kinderen met kanker gecentraliseerd in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Het Prinses Maxima Centrum is het grootste kinderoncologisch centrum van Europa. Door zorg, onderzoek en opleiding te bundelen in één ziekenhuis is het doel de kwaliteit van zorg en de genezingskansen voor kinderen met kanker verder te verbeteren. Vijftien algemene ziekenhuizen verspreid door heel Nederland mogen oncologische zorg leveren. Het Dijklander Ziekenhuis levert die zorg op locatie Hoorn aan de kinderen in Noord-Holland Noord. Bekijk hieronder een introductie over shared care en wie er in het behandelteam van het Dijklander Ziekenhuis zit.

External video URL