Vragenlijsten invullen

Digitale vragenlijst

Het kan zijn dat we u voorafgaand uw afspraak vragen om een vragenlijst in te vullen. Bijvoorbeeld als voorbereiding op een afspraak of operatie in het ziekenhuis. Hierdoor kunnen wij de zorg goed afstemmen op uw kenmerken of klachten en u zo goed mogelijk begeleiden tijdens uw behandeling. Het invullen van een digitale vragenlijst is niet verplicht.

Welke vragenlijsten u eventueel moet invullen, ziet u in Mijn Dijklander onder ‘Vragenlijsten’. Ziet u geen vragenlijsten staan? Dan hoeft u op dit moment niets te doen. Heeft u een vragenlijst ingevuld? Dan komt de informatie automatisch in uw Elektronisch Patiënten Dossier te staan. Uw zorgverlener kan deze informatie inzien.

Vragenlijst invullen

Als u klikt op ‘invullen’ opent de vragenlijst zich vanzelf.

Let hierbij op het volgende:

  • U kunt tijdens het invullen van de vragenlijst niet naar een ander deel van Mijn Dijklander gaan. De informatie wordt dan niet opgeslagen.
  • De allerlaatste vraag luidt: Wilt u de vragenlijst opslaan? Kies ‘ja’. Pas op dat moment worden de gegevens vastgelegd.
  • U kunt de vragenlijst niet halverwege opslaan.

U kunt via overzicht ‘uitgevoerde vragenlijsten’ de ingevulde antwoorden op de vragenlijst nog eens nalezen. Wijzigen van de vragenlijst is dan niet meer mogelijk. Wilt u toch nog iets veranderen of aanvullen? Meld het dan bij uw eerstvolgende bezoek aan het ziekenhuis als de vragenlijst met u wordt doorgesproken.

Voor een uitgebreide handleiding klikt u hier.