Vol: Informatiemiddag chronische pijn

chronische pijn
di 3 maart
15:30 - 17:00 Uur

Wat zorgt er nou voor dat chronische pijn zoveel pijn doet en hoe kunt u ondanks de pijn toch weer regie op uw leven krijgen?  Deze vraag staat centraal tijden de informatiebijeenkomst chronische pijn.

Tijdens de middag spreken de pijnconsulenten over chronische pijn en de behandelmogelijkheden vanuit de pijnpoli. Marjanne Bakker, psycholoog van het Dijklander Ziekenhuis staat stil bij de invloed van onze brein op de chronische pijn en het nut van psychologische ondersteuning. Marjolein van Schijndel, oefentherapeut bij het Netwerk Chronische Pijn en Ricco Poffijn, fysiotherapeut van het Rugnetwerk gaan nader in op de behandelmogelijkheden buiten het ziekenhuis. Tot slot bespreekt Jolanda Zondervan, revalidatiearts van het Dijklander Ziekenhuis de mogelijkheden van revalidatie bij chronische pijn.

Doel van de middag is u zo goed mogelijk informeren over het menselijk pijnsysteem, de behandelmogelijkheden van chronische pijn, en het nut om deze verschillende mogelijkheden gecombineerd in te zetten.